Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

skepp på engelska

— översättning och exempelmeningar

ship

Skepp rundar fastlandet, kapten.
subdirectory_arrow_right Ship rounding the headland, sir.

vessel

Skepp närmar sig, bäring 1 84-7.
subdirectory_arrow_right Vessel approaching, bearing 184 mark 7.
lägg till

Exampel meningar till skepp

Varje skepp fortsätter ensamt för att kapa kringdrivande skepp under resan.
subdirectory_arrow_right Each ship will proceed singly to pick up any stray ships we'll find on the journey.
Fortsätt med analysen. Uppskatta faran för vårt skepp och klingonskeppet.
subdirectory_arrow_right Now, you will continue with your analysis and determine the danger not only to our ship but to the Klingon vessel, also.
Om det fanns ett skepp under oss borde de strålat ombord från det skeppet, inte Enterprise.
subdirectory_arrow_right If there was a ship underneath us surely the assassins beamed aboard from that vessel, not Enterprise.
De kamouflerade skepp som passerar våra skepp, måste passera strålen. Då blir de upptäckta.
subdirectory_arrow_right Now, in theory any cloaked vessel that attempts to pass between our ships must cross that beam and be detected.
Om ett skepp som liknar legosoldaternas närmar sig så ska de uppehålla det tills vi anländer.
subdirectory_arrow_right Advise them that if a ship similar to the mercenary vessel approaches, they should delay it until our arrival.
Jag var med när kriget mot Jorden började. När vårt skepp stötte på en jordisk farkost för första gången.
subdirectory_arrow_right I was there when our war against Earth began when our ship encountered an Earth vessel for the first time.
Kommendörkapten, övervaka noga alla kazonska skepp och spana efter mystiska skepp.
subdirectory_arrow_right Commander... monitor all the Kazon vessels carefully and look out for any suspicious ship movement near the surface.
Det var en skyttel, inte ett skepp.
subdirectory_arrow_right Are we going to fly in your ship? He said it was a shuttle, not a ship.
Vi har skannat varandras skepp och båda bygger skepp att bärga sonden med.
subdirectory_arrow_right You've scanned my ship; I've scanned yours. We each know the other is building a vessel to retrieve the probe.
Jag sändes hit från ett av flottans skepp mer än 60 000 ljusår härifrån.
subdirectory_arrow_right I was transmitted onto this ship by a Starfleet vessel over 60, 000 light years from here.
L ett stridsläge med mer än ett skepp, tillfaller befälet skeppet med bäst utrustning. Jag kollade i morse.
subdirectory_arrow_right Ln a combat situation involving more than one ship, command falls to the vessel with tactical superiority.
När hazarierna anfaller två och två ligger alltid ett skepp bakom för att förstärka anfallarens sköldar.
subdirectory_arrow_right Captain, when the Hazari strike in pairs, one ship always remains behind to reinforce the shields of the attacking vessel.
Ni har femton minuter att återställa kontrollen och dra er tillbaka. Annars tar jag tillbaka mitt skepp med våld.
subdirectory_arrow_right You have fifteen minutes to restore the Andromeda's control capabilities and withdraw to your own vessel, or I will retake my ship by force.
Om jag var enda människan och vi mötte på ett skepp från Jorden skulle jag umgås med dem så mycket jag kunde.
subdirectory_arrow_right If I was the only human on a ship full of Vulcans, and we ran into an Earth vessel, I'd be spending as much time with them as I could.
En spelare försöker få sitt skepp... på flera gynnsamma rutor innan alla hans skepp är hittade.
subdirectory_arrow_right One player tries to get his ship on several squares of opportunity before all his ships are found.
Till Jaffa skeppen, det här är jordens skepp Prometheus.
subdirectory_arrow_right Two Jaffa vessels, this is the Earth ship Prometheus.
Så den 7:e maj 1915, i princip på grund av Sir Edward Greys förslag, skickades ett skepp kallat Lusitania avsiktligt in på tyskkontrollerade vatten där man visste att det skulle finnas tyska krigsfartyg.
subdirectory_arrow_right So, on May 7 th 1915 on essentially the suggestion of Sir Edward Grey, a ship called the Lusitania was deliberately sent into German controlled waters where German Military Vessels were know to be.
Separatisteras krigsskepp Malevolence avancerar utan mostånd mot rebellernas områden spränger alla skepp som kommer i dess väg.
subdirectory_arrow_right The Separatist battleship Malevolence advances unopposed to Republic space, tearing apart any ship that stands in its path.
Härmed beslagtar jag detta skepp och beordrar er att lämna över ert skepp.
subdirectory_arrow_right I hereby confiscate this illegally obtained ship and order you to surrender your vessel. No terms.
Ett skepp hoppade precis ur FTL.
subdirectory_arrow_right We're not alone out here. A ship just dropped out of FTL. It's a seed ship.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar