Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

skick på engelska

— översättning och exempelmeningar

state

Han var i ett hemskt skick.
subdirectory_arrow_right Horrible state he was in.

condition

Skick: inga reparationer överhuvudtaget.
subdirectory_arrow_right Condition: not a single bit of renovation done.

manners

Lyssna, har du inget skick och fason?
subdirectory_arrow_right Listen, haven't you got no manners?
lägg till

Exampel meningar till skick

Det är enklast att ta flyget till de mer avlägsna platserna i söder eftersom vägarna är i så uselt skick.
subdirectory_arrow_right Flying is the easiest way to get to the more remote parts of the south as the roads are in such poor condition.
Den är i bra skick.
subdirectory_arrow_right It's in great condition too.
Infödingarna håller den i skick.
subdirectory_arrow_right The natives keep that wall in repair.
Se i vilket skick de är i.
subdirectory_arrow_right Look at the condition they're in.
Skick och bruk förbjuder mig att tala med henne.
subdirectory_arrow_right Pity custom forbids my telling her so.
Vi står över skick och bruk.
subdirectory_arrow_right We are bigger than our customs. Tell her so.
Personalens rutiner, larmsystem låstyp, kassaskåpets ålder och skick...
subdirectory_arrow_right Everything is here, from the observed routine of the personnel to the alarm system, the type of locks on doors the age and condition of the main safe and so forth, so forth.
I vilket skick var Thunder då?
subdirectory_arrow_right What was the condition of the Thunder at that time? Heavily damaged.
Det är inte i prima skick men vi är villiga att ge er, ska vi säga... 2500.
subdirectory_arrow_right It's not in first-class condition, you understand but we might be interested in paying you, say, $2500?
Några av villorna är i dåligt skick.
subdirectory_arrow_right Some of the villas aren't in good repair.
Jag tror att jag skulle hitta varje organ i perfekt skick... så perfekt som kroppen är externt... allt fungerar.
subdirectory_arrow_right I think I'd find every organ in perfect condition... as perfect as the body is externally... everything in working order.
Han sa att om man... har bra skick så... så visar man respekt till varandra.
subdirectory_arrow_right He said good manners... are just a way of showing other people... that we have respect for them.
Jag är inte i bästa skick, ha?
subdirectory_arrow_right I guess I'm not prime trim, huh?
Besöket på vinden resulterade i ett föremål värt 1000 pund I det här skicket. Hade hon varit i bättre skick ännu mer.
subdirectory_arrow_right Your little trip to the attic has got you a piece worth now about L1, 000, even in this condition, and had she been in better condition, even more.
Och vi kommer knappast ha råd att hålla henne i bra skick..
subdirectory_arrow_right Let alone keep her in repair.
Lyssna, har du inget skick och fason?
subdirectory_arrow_right Listen, haven't you got no manners?
Kaffekokaren är i irreparabelt skick!
subdirectory_arrow_right Coffee-o-Matic damaged beyond repair!
Var har du lärt dig sånt skick?
subdirectory_arrow_right Where are those manners from?
Sondreparationer och atmosfärens skick?
subdirectory_arrow_right –Probe repair grounds? –Unchanged. –Atmosphere conditions?
Håll den alltid i gott skick.
subdirectory_arrow_right Always keep it in good repair.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar