Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

skiljer på engelska

— översättning och exempelmeningar

separate

De skiljer oss från djuren.
subdirectory_arrow_right They separate us from the beasts.

part

Där skiljer sig våra åsikter.
subdirectory_arrow_right Here's where we part company.
lägg till

Exampel meningar till skiljer

Men nu vet jag att människan är en art som skiljer sig frän insekterna enbart genom falskt förnuft.
subdirectory_arrow_right But now I know that we're all a wretched animal species... distinguished from the insects only by nerve centers... thoughts, reasoning.
Det valet är våran födslorätt som människor... och den sanna gåvan som skiljer oss från djuren.
subdirectory_arrow_right What the hell is this, an editorial? That choice is our birthright as human beings... and the real gift that differentiates us from the animals.
Vår tanke och intelligens är det som skiljer oss från andra arter.
subdirectory_arrow_right Our reason, intelligence. That's the only thing that distinguishes us from other species.
Civiliserat upp förande skiljer oss från lägre djur
subdirectory_arrow_right CIVIL BEHAVIOR IS WHAT DISTINGUISHES US FROM THE LOWER FORMS.
Två saker skiljer oss människor från djur, Streebek.
subdirectory_arrow_right Let me tell you something. There are two things which differentiate the human species from animals.
Och det hotet kan vi inte avvärja om vi inte noga skiljer mellan medvetande och det omedvetna och väljer medvetandet!
subdirectory_arrow_right From that threat, one can't escape, unless we distinguish strictly between consciousness and unconsciousness, and choose consciousness!
Det är vad som skiljer människan från djur.
subdirectory_arrow_right That what differentiates humans from animals.
De lägre klasserna skiljer inte mellan sin egen persan ach andras.
subdirectory_arrow_right The lower classes cannot distinguish their own personalities from others´.
De skiljer inte på svarta och vita.
subdirectory_arrow_right The does not distinguish between black and white.
Det är det enda som skiljer oss från de meniga. Det är det enda som hindrar att vi sjunker ner i en blodig anarki.
subdirectory_arrow_right It'll distinguish you from the grunts, which is about the only thing... that's keeping us from degenerating into a bloody anarchy.
Dom skiljer nog på Förfödda och besatta.
subdirectory_arrow_right Surely one can distinguish between being pre-born...
Här visar vi hur vi skiljer oss från de andra.
subdirectory_arrow_right This is where we distinguish ourselves from the last crew.
De skiljer inte på sitt byte och den som står i deras väg.
subdirectory_arrow_right They'll not distinguish between the one they hunt and the one who gets in their way.
Det är en sak som skiljer honom från de andra...
subdirectory_arrow_right There is a thing that differentiates Bastoche from the others the German boots.
Alla börjar som tjejer. Sen så skiljer vi oss åt baserat på generna.
subdirectory_arrow_right You see, we all start out as girls and then we're differentiated, based on our genes.
Men de två uppsättningarna med kroppsdelar stämmer inte överens. Flera saker skiljer dem åt.
subdirectory_arrow_right But there are several inconsistencies between the two sets of body parts.
Skiljer oss från odjuren.
subdirectory_arrow_right Differentiates us from the beasts.
För vad är vi om vi släpper det, om vi glömmer det som skiljer oss?
subdirectory_arrow_right For what are we if we let go of that, if we lose sight of the part of us that differentiates us?
Det som gör oss till människor, det som skiljer oss från insekterna är att vi är medvetna.
subdirectory_arrow_right What makes us human? What differentiates us from, let's say, insects, is that we have consciousness.
Här är den syntetiska sekvensen och delen som skiljer sig.
subdirectory_arrow_right Okay, here's the synthetic sequence. And this is the differentiated portion.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar