Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

stark på engelska

— översättning och exempelmeningar

strong

Stark nog att plotta?
Strong enough to plot?
lägg till

Exampel meningar till stark

Vi har kort stubin, vackra kindben, stark vilja och naturligtvis krafter.
So are the short tempers, the great cheekbones, the strong wills and, of course, the powers.
Men Eric Stark och andra sådana grupper sprider ett mäktigt budskap.
But Eric Stark and other groups like his... are spreading a powerful message--
Han ska vara stark, modig och en bra far.
He must be strong, courageous... and a good father.
Sharat, Och han missade ett viktigt möte med Stark. Inte likt honom.
Last person to see Fargo was Dr. Sharat, and he missed a critical meeting with stark.
Någon stark, någon vacker, någon bra.
Somebody strong, somebody beautiful, somebody... good.
God eftermiddag dr Stark.
Good afternoon, Dr. Stark. Good afternoon.
Hon ser Stark. Vår förra patient.
She's seeing Stark, our last patient.
Stark hittade man alltid arbetandes sida vid sida med sina arbetare
Stark himself could always be found shoulder to shoulder with his workers, A pickaxe in his strong hands.
Ni har fått den officiella redogörelsen över vad som hände på Stark Industrier i natt.
You've all received the official statement of what occurred at Stark Industries last night.
Samt att den mystiska livvakten var utrustad med en okänd Stark högteknologiskt driven strids...
And this mysterious bodyguard was somehow equipped with an undisclosed Stark high-tech powered battle...
Det senaste halvåret har Anthony Stark skapat ett svärd med otaliga möjligheter.
Ln the last six months, Anthony Stark has created a sword with untold possibilities.
Det är så tungt det behöver vara för att göra dig stark.
It's too heavy. It is heavy as it needs to be to make you strong.
När träffade ni er syster sist, lady Stark?
Tell me, Lady Stark, when was the last time you saw your sister?
Hans sista ord var, Säden är stark. Han ville att alla skulle veta vilken bra, stark pojke hans son skulle bli.
His last words were The seed is strong. He wanted everyone to know what a good, strong boy his son would grow up to be.
Hon hackar SHIELD, spårar krafter... Hon är som en cosplay-tjej utanför Stark Tower. Va?
All this hacking into S.H.I.E.L.D., tracking powers, she might as well be one of those sweaty cosplay girls crowding around Stark Tower.
En stark man med starka armar. Han rör sig fint.
He's a strong man, with strong arms and a good walk.
Nu har du äntligen kommit till mig, Brandon Stark.
Now you've come to me at last, Brandon Stark.
Han sågs sist när han hjälpte Sansa Stark, den anklagades hustru att fly från banketten.
He was last seen spiriting Sansa Stark, the wife of the accused, away from the feast.
Du är den sista av ätten Stark.
Wardeness of the North? You are the last surviving Stark.
Ni bevittnade kungablodets kraft på Robb Stark och Joffrey Baratheon.
I have shown you the power of king's blood. The usurper, Robb Stark. The usurper, Joffrey Baratheon.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar