Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

takt på engelska

— översättning och exempelmeningar

rate

Paul's syster Alia mognade i en skrämmande takt.
subdirectory_arrow_right Paul's sister Alia matured at a frightening rate.

time

Gör det i takt med vågorna!
subdirectory_arrow_right Time it with the swell.

speed

Vi gör det här i din takt.
subdirectory_arrow_right So we do this at your speed, yeah?
lägg till

Exampel meningar till takt

Ser du, en tidningsman måste ha takt.
subdirectory_arrow_right A newspaper man must have tact.
Nej, om det förstörs i början genom brist på takt.
subdirectory_arrow_right Not if it's ruined at the beginning through lack of tact.
När visade jag brist på takt?
subdirectory_arrow_right And when did I display any lack of tact?
Jag är ledsen, men för en gångs skull får vi avstå takt.
subdirectory_arrow_right I'm sorry, but for once we must dispense with tact.
Gå x' takt, gå x' takt kom nu grabbar; gå x' takt
subdirectory_arrow_right Step in time, step in time come on, mateys, step in time
Jag kommer att ha att lita på din takt.
subdirectory_arrow_right I'm going to have to rely on your tact.
Det kallas takt.
subdirectory_arrow_right It's called tact.
Ni är omöjliga ibland, använd takt.
subdirectory_arrow_right You two can be a couple of real jerk-offs, you know that? I mean, tact.
Det kallas takt, idiot.
subdirectory_arrow_right Hey, it's called tact, you fuck rag.
Takt.
subdirectory_arrow_right Tact.
Med grace och takt som vapen förintade jag fienden med en skälig kompromiss.
subdirectory_arrow_right Using the twin guns of grace and tact I blasted our worthless enemies with a fair compromise.
Takt kanske? När man bryter ut tiden får man takten?
subdirectory_arrow_right When you factor in time, an amount becomes a rate?
Alla hade ruttnat i samma takt för du hade förvarat dom i din lägenhet och sedan dumpade du dom samtidigt.
subdirectory_arrow_right They'd all decomposed at the same rate 'cause you kept 'em in your apartment and then you dumped 'em at the same time.
Allt som behövs är en stark mage, kunskap om lösningsmedel känslighet och lite takt.
subdirectory_arrow_right See, all you really need is a strong stomach, a thorough knowledge of solvents, a little sensitivity, a little tact.
Men ett område där brudtärnors takt krävs mest involverar klänningen...
subdirectory_arrow_right But the one area where a bridesmaid's tact is most required involves the dress...
9 juli.Hängivenhet, takt och ansvarskänsla känsla för detaljer är dina största tillgångar.Du har stark plikt känsla.
subdirectory_arrow_right July 9th. Diligence, tact, and a keen sense of responsibility capacity for detail are your dominant traits. Your sense of duty's strong.
Det handlar om takt och känsla.
subdirectory_arrow_right It's not about zeal. It's about tact and sensitivity.
Arter dör ut 1 000 gånger fortare än i naturlig takt
subdirectory_arrow_right Species are dying out at a rhythm 1, 000 times faster than the natural rate
Du har gjort bra ifrån dig, John, men du är en man som saknar takt och social kompetens.
subdirectory_arrow_right You've done well, John, but you're a man who lacks tact and interpersonal skill.
Hälften av Frankrikes östra kust. Fortsätter det att växa i samma takt så kommer tidsutvidgningen att täcka hela jorden om 120 år.
subdirectory_arrow_right Half the eastern coast of France, and if it keeps growing at this rate, in 120 years, the time dilation field will blanket the entire Earth.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar