Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

tar upp på engelska

— översättning och exempelmeningar

bring up

Du tar upp en bra fråga.
subdirectory_arrow_right Well, you bring up a good question.
lägg till

Exampel meningar till tar upp

Alla de här petiga småsakerna som ni tar upp, de betyder ingenting!
subdirectory_arrow_right All these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing!
När du får en kall, jag är en som tar upp korset vattenkokare.
subdirectory_arrow_right When you get a cold, I'm the one who brings up the croup kettle.
Det är rena spökfrågor du tar upp.
subdirectory_arrow_right You're bringing up phantom issues!
Vi tar upp resten av lasten nu.
subdirectory_arrow_right We're bringing up the cargo.
Det finns en hel del ämnen jag bara inte tar upp eller diskuterar.
subdirectory_arrow_right There are a lot of subjects I'd just as soon not bring up or discuss.
Jag pratar om serier och du tar upp ämnen som brudar och kärlek.
subdirectory_arrow_right I'm talkin' comics and you bring up chicks and romance?
Jag tar upp den här lasten och dykarklockan, fortsätt fylla på väskorna.
subdirectory_arrow_right Listen, I'm gonna bring up this load and the bell. Keep filling the bags.
AC-Cobra, Pontiac Chieftain, en tysk bil, vilket inleder amerikansk mot utländsk-debatten, som slutar när någon tar upp DeVille.
subdirectory_arrow_right The Cobra, the Chieftan, then a German car, which then starts the American-versus-foreign debate that ends when one of you brings up the DeVille.
Andrew gör mig fortfarande knäsvag och mitt hjärta bultar, även när han tar upp de gamla argumenten om sexhandel.
subdirectory_arrow_right Andrew still makes my knees knock and my heart thud, even when he brings up the old arguments about hustling
De tar upp ett konstitutionstillägg om att förbjuda flaggbränning.
subdirectory_arrow_right They bring up a constitutional amendment to ban burning of the flag:
Du tar upp Denny som om du vill att jag ska skvallra med dig.
subdirectory_arrow_right And now you bring up Denny like you want me to--to gossip with you.
Du tar upp en bra fråga.
subdirectory_arrow_right Well, you bring up a good question.
Jag förstår inte att du tar upp gonnorén igen.
subdirectory_arrow_right Can't believe you're bringing up the gonorrhea.
Vi tar upp tjejernas bagage.
subdirectory_arrow_right Bringing up the girl's bags.
Se till att Catalina tar upp mera handdukar och jag ringer doktorn.
subdirectory_arrow_right Have Catalina bring up more towels and I'll call the doctor.
Du tar upp ett teologiskt spörsmål, som behöver mycket tid att förklara.
subdirectory_arrow_right You bring up a big theological issue, one that deserves a lot more time to explore.
Presidenten, Axelmakterna tar upp Andra Världskriget. Colin Powell:
subdirectory_arrow_right Mr. President, 'axis' brings up World War II.
Det tar upp oupplösta saker.
subdirectory_arrow_right I don't know, it brings up... unresolved things.
Att ha ex där... jag vet inte, det tar upp oupplösta saker.
subdirectory_arrow_right Having exes around... I don't know, brings up... unresolved things.
Han tar upp två bra punkter.
subdirectory_arrow_right He brings up two good points.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar