Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

teknik på engelska

— översättning och exempelmeningar

technique

Teknik och mördar instinkt.
subdirectory_arrow_right Technique and killer instinct.

technology

Teknik garanterar fart och precision.
subdirectory_arrow_right Technology guarantees speed and accuracy.
lägg till

Exampel meningar till teknik

Det finns utan tvivel en liten mänsklig värld på Chroma som har utvecklat egna lagar, egen teknik, egen vetenskap osv.
subdirectory_arrow_right There's without a doubt a small human world on Chroma which has developed its own laws, technology, science, and so on.
Huset Atreides bygger en hemlig armé med hjälp av en för oss okänd teknik en teknik som innefattar ljud.
subdirectory_arrow_right The Atreides House is building a secret army using a technique unknown to us a technique involving sound.
Mina tekniker har undersökt den, men dess teknik f örbryllar dem.
subdirectory_arrow_right My engineers have examined it, but are completely baffled by its technology.
Deras vetenskap och teknik måste vara helt häpnadsväckande.
subdirectory_arrow_right Their science and technology must be absolutely mind-boggling.
Med hjä/p av lyska ingenjörer ska teknik från massförstörelsevapnen driva den farkost som ska avvärja det största hotet hittills mot jorden.
subdirectory_arrow_right Now, with the help of Russian engineers, a technology designed to propel weapons of mass destruction will power the ship that will intercept the greatest threat our planet has ever faced.
Vi har hittat främmande teknik bakom skottet i maskin.
subdirectory_arrow_right I agree. We've discovered alien technology behind a bulkhead in Engineering.
Det här måste göras på plats och Frank är ensam om att behärska en så föråldrad teknik.
subdirectory_arrow_right This system has to be fixed on-site. Frank is the only engineer proficient in such obsolete technology.
Mördaren befinner sig nu i ett nät av slutsatser rättsmedicin och modern teknik som walkie-talkies och e-mail.
subdirectory_arrow_right Right now the killer is being surrounded by a web of deduction... forensic science and the latest in technology... such as two-way radios and e-mail.
Merlin använde vetenskap och avancerad teknik för att skapa riddaren.
subdirectory_arrow_right There is no curse. Now, the black knight is a security feature created by Merlin through the use of science and advanced technology.
Bolaget har forskning och teknik som ligger åratal före allt som allmänheten sett.
subdirectory_arrow_right The Company has science and technology that's years ahead of anything available to the public.
Säg att vi tappat kontrollen över vetenskap och teknik.
subdirectory_arrow_right But suffice to say that we've reached a point where science and technology have advanced at such an exponential rate for so long, it may be way beyond our ability to regulate and control them.
Men i ClA:s styrelse för vetenskap och teknik.
subdirectory_arrow_right He's with the cia's directorate of science and technology.
Ursäkta mig, jag har magisterexamen i Teknik från Massachusetts teknikskola.
subdirectory_arrow_right I have a Master's in engineering from the Massachusetts Institute of Technology.
Kan vi tänka oss ett framtida samhälle där vetenskap och teknik inte spelar en lika stor roll som nu?
subdirectory_arrow_right Could we imagine a society in the future where science and technology did not matter as they matter for us?
Teamen tvingas att pressa motor, chassi och teknik till det yttersta.
subdirectory_arrow_right Each team has to fake engines, take chassis and technology to the absolute limit.
Och tekniken tillåter spelarna att komma in i de världarna, och att få dem att se så verkliga ut som möjligt är det ultimata exemplet på när konst och teknik fungerar ihop.
subdirectory_arrow_right And the technology allowing players to come into those worlds and have them be as real as possible is the ultimate example of art and science working together.
Förvånansvärt nog, är modern spelteknologi fortfarande baserad på samma grundläggande koncept som för den första speltekniken, där man kombinerar nya skikt av teknik och konst för att nå högre nivåer av innovation och uttryck.
subdirectory_arrow_right Surprisingly, modern game technology is still based on the same fundamental concept of early game tech, combining new layers of science and art to reach higher levels of innovation and expression.
Vi anammade TV-spel och teknik och anammade ingenjörskonst och byggde vår egen värld av de sakerna och den världen är så otrolig att den allmänna kulturen som gjorde narr av oss när vi var barn för att vi älskade den här kulturen som är så otrolig,
subdirectory_arrow_right We took the video games and we took the technology and we took that engineering and we built our own world out of those things and that world is so awesome that the mainstream culture that made fun of us when we were kids
Tidigare fanns en instans som gav råd angående vetenskap och teknik, dit folk kunde gå och säga: Hjälp mig att förstå X, Y, Z.
subdirectory_arrow_right There used to be an office that provided science and technology advice, and members could go to them and say, Help me understand X, Y, Z.
Chefen för vetenskap och teknik vid Rezidentura... är djupt involverad i detta.
subdirectory_arrow_right The head of the rezidentura's science and technology department is deeply involved in this.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar