Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

termin på engelska

— översättning och exempelmeningar

term

Det var min forsta termin.
subdirectory_arrow_right It was my first term as well.
lägg till

Exampel meningar till termin

Mr Gannon, jag har funderat en hel del... och, tja... när man lär ut samma sak, termin efter termin... blir det lätt så att man upprepar vissa exempel och koncept.
subdirectory_arrow_right Mr. Gannon, I've been doing a lot of thinking... and, well... when one teaches the same courses semester after semester... one is apt to repeat certain examples and certain concepts.
Jag stannade bara en termin.
subdirectory_arrow_right Only stayed a semester.
Jag läser en kurs och nästa termin ska jag läsa två.
subdirectory_arrow_right I'm taking a course, nights, at the new school. Next semester, I'm gonna take two.
Alla dina betyg är godkända denna termin.
subdirectory_arrow_right You have just passed all of your classes this semester.
Och nästa termin byter jag skola. Var?
subdirectory_arrow_right And I'm going away next semester.
Jag börjar i klosterskolan nästa termin.
subdirectory_arrow_right And I start convent school next semester.
Du måste söka nästa termin.
subdirectory_arrow_right You're going to have to apply next semester.
Fyra veckor in på en ny termin berättar min chef att mrs Hagley, efter 25 år som lekisfröken, ska ersättas av en spanare från polisen. Utan att säga varför.
subdirectory_arrow_right Four weeks into the new semester, my superintendent told me I had to replace Mrs. Hagley, a kindergarten teacher of 25 years' experience, with an undercover police officer, and he wouldn't even tell me why.
Du sa ju att du inte skulle föreläsa om skrönor nästa termin.
subdirectory_arrow_right You said you wouldn't do urban legends until next semester.
Hon bor hos en moster i Colorado men hon kommer tillbaka nästa termin.
subdirectory_arrow_right She's staying with an aunt in Colorado. But she's going to be back next semester.
Mr. Hall, saken med Christian är att hans föräldrar har delad vårdnad. Han kommer att spendera en termin i Chicago och en termin här.
subdirectory_arrow_right Mr. Hall, the buzz on Christian is that his parents have joint custody, so he'll be spending one semester in Chicago and one semester here.
Bara det faktum att dom gjort det varje termin.
subdirectory_arrow_right Only the fact that I've done it every other semester.
Under samma termin? Aa.
subdirectory_arrow_right The same semester?
Sen var jag på Venus för att lära mig hantera atmosfäriska stormar. Sen undvek jag asteroider under en termin i bältet.
subdirectory_arrow_right Then I went to Venus for a couple of months to Iearn how to handle atmospheric storms, and then I dodged asteroids for a semester in the belt.
Ingen vill att du slutar på skolan mitt i en termin.
subdirectory_arrow_right No one wants to take you out of school in the middle of the semester.
Så 94 så var jag tillbaka på Dade Community College en termin och när kassörsjobbet på Wal-Mart gick åt skogen började jag på Peking Pizza.
subdirectory_arrow_right So then in '94, I went back to Dade Community College for a semester. Αnd when the Wal-Mart cashier job fell through, I hooked up with Peking Pizza.
Jag var en termin i Egypten.
subdirectory_arrow_right I did a semester in Egypt.
Minns du AP-lektionerna om datorspråk nästa termin?
subdirectory_arrow_right Remember that A.P. Tutorial we talked about in computer languages for next semester?
Jag gick en termin på college så jag förstår mig på Freud och vitsen med terapi.
subdirectory_arrow_right I had a semester and a half of college so I understand Freud. I understand therapy as a concept.
Jag är lärarassistent nästa termin, Mycket merarbete, som du vet.
subdirectory_arrow_right T.A. In a class next semester, and it's got me busy. I'm sure you know how that is.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar