Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

tillfälle på engelska

— översättning och exempelmeningar

opportunity

Tillfälle ges precis som jag misstänkte.
subdirectory_arrow_right Opportunity presents itself just as I suspected.

moment

Det var inte rätt tillfälle.
subdirectory_arrow_right Moment didn't seem right.

occasion

Eftersom detta är ett tillfälle era glas...
subdirectory_arrow_right And since this is an occasion, your glasses.
lägg till

Exampel meningar till tillfälle

Han hade varit i en av de styrkor som blev kallade utrotningssstyrkorna. Vid ett tillfälle hade judarna stått i en halvcirkel med de halvfärdiga gravarna bakom sig. Maskingevären var uppsatta.
subdirectory_arrow_right He had belonged to one of the commandos which were called the extermination commandos, and on one particular occasion when the Jews were standing round in a semicircle, with the half-dug graves behind them, that the machine guns had been set up
Eftersom detta är ett tillfälle era glas...
subdirectory_arrow_right And since this is an occasion, your glasses.
Jag är glad över att få tillfälle att säga att jag tycker allt har skötts utomordentligt.
subdirectory_arrow_right I'm glad to have this opportunity of saying that I think that everything's been handled simply magnificently.
Fabriksbranden kommer att fördröja kontraktskrivningen. Vi måste se till att vårt tillfälle inte passerar förbi.
subdirectory_arrow_right This mill fire will put contract signing on hold for the moment, so we must ensure that the moment, our moment, does not pass us by.
Nu vill jag klargöra att om ni får tillfälle att förinta borgerna igen så är era order att utnyttja det tillfället.
subdirectory_arrow_right I want to make it clear that if you have a similar opportunity in future, an opportunity to destroy the Borg, you are under orders to take advantage of it.
Detta är möjligheternas tillfälle mina herrar Möjligheten att ge sig frivilligt
subdirectory_arrow_right This is the land of opportunity, gentlemen... the opportunity to turn yourselves in.
De talar om för mig vad vi gör för fel, och det är ett tillfälle att...
subdirectory_arrow_right So it's a chance for them to tell me where we're going wrong. It's an opportunity...
Jag ringer för att fira ett betydelsefullt tillfälle.
subdirectory_arrow_right I'm calling to celebrate a momentous occasion.
Jag vill passa på att tacka Anna som rymde hemifrån hoppade på tåget till Venedig istället för till Berlin vilket ger oss tillfälle att få bevittna den här fantastiska utsikten.
subdirectory_arrow_right I'd like to take a moment to give thanks to Anna who ran from her parents, jumped a train to Venice instead of Berlin thus giving us the opportunity to witness this phenomenal sight.
Det är ett bra tillfälle. Och förhoppningsvis även ett bra tillfälle för oss.
subdirectory_arrow_right It's a great opportunity, and, um... hopefully, it's a great opportunity for us as well.
Kallar du det här tillfälle?
subdirectory_arrow_right Opportunity! You call this an opportunity?
Om du fick en chans, en möjlighet att uppnå allt du någonsin önskat, ett tillfälle, skulle du ta tillfället i akt, eller bara låta det gå förlorat?
subdirectory_arrow_right If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip?
Du har möjlighet till personlig och studiemässig framgång och tillfälle att delta i nations mästerskapet vid LSU.
subdirectory_arrow_right You have an opportunity to be successful as a person, as a student and an opportunity to be a part of the next national championship team at LSU.
Det är för ett speciellt tillfälle.
subdirectory_arrow_right No, it's a special occasion. It's not a formal occasion.
Översten kommer inte att tvinga dig att gå, men om du inte gör det är chansen att han sätter av dig vid första bästa tillfälle.
subdirectory_arrow_right The Colonel's not going to force you to go, but if you don't, chances are he'll... put you off the ship at the first opportunity.
Du får inget tillfälle att ta tillfället i akt och göra nåt dumt.
subdirectory_arrow_right Knock it off. You're not gonna get the opportunity to get the opportunity to do something stupid. You understand me?
Du har ett gyllene tillfälle att ha lite kul med noll risk att bli sårad.
subdirectory_arrow_right You have a golden opportunity to have a little fun with zero chance of getting hurt.
Här missade vi verkligen ett väldigt viktigt tillfälle.
subdirectory_arrow_right I think that was the moment we lost a very key opportunity.
Om ni får tillfälle kom och titta på modellen.
subdirectory_arrow_right If you get a chance later, have a free moment of time, come and check out the model. It's almost to scale.
Zora, det här är ditt tillfälle.
subdirectory_arrow_right Zora, this is your moment of opportunity.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar