Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

tillfogar på engelska

— översättning och exempelmeningar

inflict

Någon skada du tillfogar kommer att bli helade av solen.
subdirectory_arrow_right Any injury you inflict will be healed by the sun.
lägg till

Exampel meningar till tillfogar

Vi har speciella örter och kurer för att läka sår som vi aldrig tillfogar.
subdirectory_arrow_right We have special herbs, ways of curing wounds, although we never inflict them.
Om er teori stämmer, vad händer då om vi tillfogar de andra smärta?
subdirectory_arrow_right What would happen if we were to inflict pain on the others?
Det är dags att vi själva tillfogar några.
subdirectory_arrow_right It's time we start inflicting some of our own.
Jag tillfogar den.
subdirectory_arrow_right I inflict it.
Någon skada du tillfogar kommer att bli helade av solen.
subdirectory_arrow_right Any injury you inflict will be healed by the sun.
Det är ert kännetecken, sättet ni tillfogar varandra smärta. En obeveklig strävan att äta, döda, och få orgasm, som hårlösa schimpanser.
subdirectory_arrow_right It's your defining characteristic, the way you all inflict pain on each other, this relentless drive to eat, kill, and orgasm, like hairless chimpanzees.
På så vis ser man hur mycket skada man tillfogar.
subdirectory_arrow_right It makes one more able to mark the progress of the damage inflicted.
Vi tillfogar yoga på våra fiender tills de sluter upp i vår fred.
subdirectory_arrow_right We inflict yoga on our enemies until they join us in peace.
Jag tillfogar att så som läget har utvecklat sig är allt fortsatt motstånd inte bara lönlöst utan liktydigt med kriminell ödeläggelse av liv och egendom.
subdirectory_arrow_right I will add that such that the situation has developed any resistance, will not only be futile, but will amount to criminal destruction of life and property.
Pappa, jag kan inte bjuda in alla i konstklassen utom en utan att sociala nätverk tillfogar den personen mer smärta än avsett.
subdirectory_arrow_right Dad, I can't invite everyone in my art class except for one person without social networking evidence inflicting more pain on that person than was intended.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar