Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

tillgång på engelska

— översättning och exempelmeningar

access

Tillgång till purp urfilema ga dkänns.
subdirectory_arrow_right Access to purple files confirmed.

asset

Sam, hennes enda roll kan bli en tillgång för oss.
subdirectory_arrow_right Sam, this one-shot appearance can be an asset to us.

supply

Tillgång och efterfrågan, antar jag.
subdirectory_arrow_right Supply and demand, I suppose.
lägg till

Exampel meningar till tillgång

Plus dator tillgång till AMA arkiv
subdirectory_arrow_right Plus computer access to the AMA archives.
Tyskland saknar tillgång till olika matresurser.
subdirectory_arrow_right Germany has lost access to all sorts of food resources.
Weatherly är företagets bästa tillgång.
subdirectory_arrow_right Why would I kill weatherly? She was my company's best asset. Plus, I liked her.
Anta att vi gick med på att hjälpa dig och gav dig tillgång till våra resurser.
subdirectory_arrow_right Let's say we agree to help you get back and gave you full access to the resources of this base.
Jag vill ha hela personalregistret och tillgång till alla avdelningar plus ett ställe där vi kan leda våran utredning.
subdirectory_arrow_right I'll need a full staff roster and access to all departments plus some kind of a station to set up my investigation.
Jag har gjort att du fått tillgång till militärutrustning och personal.
subdirectory_arrow_right Way ahead. I stuck my neck out to get the Armed Services Committee... to allow you access to military resources and personnel.
Tillgång och resurser.
subdirectory_arrow_right Access. Support resources.
Jag vill se till att du har tillgång till de resurser du behöver... för att fortsätta precis som nu.
subdirectory_arrow_right I want to make sure yoυ have access to whatever resources yoυ need... to continυe doing exactly what you're doing.
Han har varit är i tre dagar och han har tillgång till Bolagets resurser.
subdirectory_arrow_right He's been here three days and he's got access to Company resources.
Hundratals banker, alla banker med tillgång till [centralbanken] Federal Reserves system.
subdirectory_arrow_right Hundreds and hundreds of banks. Any bank or.. that has, access to the US Federal Reserve system.
Hundratals banker, alla banker som har tillgång till Federal Reserves system.
subdirectory_arrow_right Hundreds and hundreds of banks; any bank or... that has access to the US Federal Reserve system.
Jag kontaktade dig för du har tillgång till en... unik resurs.
subdirectory_arrow_right I'm coming to you because you have access to... A unique resource.
Med vårt nya erbjudande, får ni fria samtal plus obegränsad tillgång till internet för bara 25 euro i månaden.
subdirectory_arrow_right With our new offer, you will get free calls plus unlimited internet access for just 25 Euros a month.
Jag har tillgång till mycket pengar nu.
subdirectory_arrow_right I have resources now, money. I have access to a lot of money.
När Tokyo får höra om miss Newlins potential får vi omedelbar tillgång till alla underrättelsetjänster.
subdirectory_arrow_right Now, when Tokyo hears about Ms. Newlin's potential we will have immediate access to all of her intelligence assets. We will find her.
Ge mig tillgång till gömda tillgångar.
subdirectory_arrow_right So, to get us back on our feet, I need access to any assets or funds you may have hidden.
Men när man har tillgång till världsalltet inser man att det bara finns en tillgång värd att strida för. Till och med döda för.
subdirectory_arrow_right But when you have access to the vastness of space you realize there's only one resource worth fighting over even killing for:
Vi har inte bara tillgång till alla fyra parker och Typhoon Lagoon, så ta med badkläder, utan...
subdirectory_arrow_right Not only do we have access to all four parks plus Typhoon Lagoon, so bring your suit, but...
Du får tillgång till våra resurser.
subdirectory_arrow_right You'll have access to all our resources.
Men om visst militärmateriel skulle bli tillgängligt vore det tveklöst en tillgång som vi skulle vilja besitta.
subdirectory_arrow_right However, if certain military shall we say surplus? became available, that would undoubtedly be an asset we'd like to own. Undoubtedly.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar