Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

tilltalar på engelska

— översättning och exempelmeningar

please

H-hur tilltalar jag er, förlåt?
subdirectory_arrow_right H-how do I address you, please?

address

Tilltalar man en kommendör så?
subdirectory_arrow_right Is that any way to address a commander?

appeal to

Tilltalar den dig inte?
subdirectory_arrow_right Doesn't it appeal to you?
lägg till

Exampel meningar till tilltalar

Mitt vackra rum tilltalar säkert ert konstnärliga sinne.
subdirectory_arrow_right I'm sure my beautiful room... will appeal to your artistic sense.
Er sexuella bouquet tilltalar mig.
subdirectory_arrow_right Your sexual aura appeals to me.
Vad tilltalar mig.
subdirectory_arrow_right Whatever appeals to me.
Du kan inte påstå att du är här nu för att jag inte tilltalar dig.
subdirectory_arrow_right You're not going to tell me that you're here with me now because I don't appeal to you.
Dessutom... Tyskarnas gästvänlighet tilltalar mig inte.
subdirectory_arrow_right Besides, German hospitality does not appeal to me.
Jag vill göra film som tilltalar alla samhällsgrupper, åldrar och nationer.
subdirectory_arrow_right I want the film to appeal to people from all walks of life all generations and all nations.
Men det tilltalar väl ett hedniskt kräk, som till exempel du, McTaggert?
subdirectory_arrow_right Oh, aye, doubtless that would appeal to a heathen brute like yourself, Mctaggart.
Tilltalar det dig?
subdirectory_arrow_right Does that appeal to you?
Ett sådant här kanske tilltalar er?
subdirectory_arrow_right Maybe one of these will appeal to you?
Det är det som tilltalar dem mest.
subdirectory_arrow_right I think that's the bit that appealed to them the most.
Jag tror att de tilltalar alla.
subdirectory_arrow_right I think it's appealing to all people.
När en liten bebis på ett och ett halvt kan säga ABBA och känner igen bilder och känner igen musiken då tror jag att de tilltalar de allra, allra yngsta också.
subdirectory_arrow_right When a little baby of about eighteen months can say ABBA and recognize the pictures and recognize the music I think it even appeals to the very, very young as well, you see.
Tilltalar den dig inte?
subdirectory_arrow_right Doesn't it appeal to you?
Det är inte orientalisk filosofi men det har en liknande logik som tilltalar min spirituella natur.
subdirectory_arrow_right It's not Oriental philosophy, but it has a similar kind of logic that appeals to my, uh, spiritual nature.
Sånt som tilltalar irländaren i mig.
subdirectory_arrow_right All that appeals to my Irish ancestry.
Fast förpackningen tilltalar såväl vuxna som barn.
subdirectory_arrow_right Of course, the packaging does appeal to grownups and kids. Don't be silly.
Det är sådant som tilltalar honom.
subdirectory_arrow_right Well, it's the sort of thing that appeals to him.
Det tilltalar inte mig.
subdirectory_arrow_right That's just not appealing to me, man.
De letar efter... ett ungt, fräscht ansikte, någon som tilltalar det 18-35 demografiska.
subdirectory_arrow_right They're looking for... a young, fresh face, someone who appeals to that 18-35 demographic.
Men jag gillar Schumann tilltalar min förkärlek för misslyckande...
subdirectory_arrow_right But I like Schumann. He appeals to my love of failure.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar