Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

tjänar på engelska

— översättning och exempelmeningar

serve

Tjänar Auda Abu Tayi?
subdirectory_arrow_right Does Auda Abu Tayi serve?

deserve

Den kostade mer än du tjänar.
subdirectory_arrow_right Has cost more than you deserve.

earn

Tjänar inte samma pengar, va?
subdirectory_arrow_right You don't earn the same money.
lägg till

Exampel meningar till tjänar

Don Alvarez, vi tjänar andra bäst... när vi samtidigt tjänar oss själva.
subdirectory_arrow_right Don Alvarez, we serve others best... when at the same time we serve ourselves.
Du ska tjäna honom såsom du tjänar mig.
subdirectory_arrow_right And you will serve him as you serve me.
Och om du glömmer att uppföra dig, så tjänar de bort huvudet på dig.
subdirectory_arrow_right Samurai means to serve. And if you forget your bloody manners, heh, they'll serve your head up for you.
Om jag inte tar helt fel tjänar du ganska mycket medan Honey tjänar 20 pence i veckan för att slita på Londons värsta skivaffär.
subdirectory_arrow_right And unless I'm much mistaken your job still pays you rather a lot of money whilst Honey here earns 20 pence a week flogging her guts out in London's worst record store.
Ni tjänar mig och sättet ni gör det på återspeglas på mig!
subdirectory_arrow_right You serve me and the manner in which you serve me reflects upon me!
Varför tror du att 1% av befolkningen tjänar ca 96% av pengarna som tjänas in?
subdirectory_arrow_right Why do you think that 1% of the population earns around 96% of all the money that's being earned?
Just nu tjänar du vad jag tjänar, Vilket är uselt.
subdirectory_arrow_right Right now, you're earning what I'm earning, which is miserable.
Hälften av alla som lämnar high school har inget jobb, och de som har ett jobb tjänar 25% mindre än vad dem som tog studenten gör. Och 63% av alla går ur gymnasiet.
subdirectory_arrow_right Half the kids that drop out of high school have no job, and the ones that do earn a job earn 25% less than the kids that stayed in school and 63% less than the ones that graduated college.
Låt oss tjäna din herre som du tjänar oss.
subdirectory_arrow_right Let us serve your master as you serve us.
Om man tjänar $40/dans, om man vill ha reda på vad man tjänar/timme så får man summan av X gånger 40, X är hur många dansnummer du gör.
subdirectory_arrow_right How about if you make $40 a dance. If you wanna find out how much you can earn per hour you have to solve for XD times 40. X being the number of dances you can do in an hour.
Hur mycket tjuvar... tjänar du?
subdirectory_arrow_right How much do you burn? Earn. Earn.
Jag tjänar Helvetet som i sin tur tjänar mig.
subdirectory_arrow_right [I serve Hell, and in its turn, Hell serves me]
Och jag tjänar verkligen inte dig.
subdirectory_arrow_right I serve heaven. I don't serve man.
Jag ger ett högtidligt löfte att om din familj tjänar under 250.000 om året om din familj tjänar mindre än 250.00 dollar om året kommer dina skatter inte att höjas över huvud taget ingen höjning av kapitalinkomstskatt, löneinkomstskatt, eller någon annan skatt!
subdirectory_arrow_right I can make a firm pledge. If your family earns less than 250, 000 dollars a year... If you make less than a quarter million dollars a year...
Jag tjänar den som tjänar mig.
subdirectory_arrow_right I serve who best serves me.
Du tjänar den som har en massa mynt.
subdirectory_arrow_right I serve Lord Rahl. You serve anyone with a purse full of coins.
Tjänar hon inget, så gör inte jag det.
subdirectory_arrow_right She don't earn, I don't earn.
Varje cent han tjänar, varje cent hans fru tjänar, är min.
subdirectory_arrow_right Every cent he earns, every cent his wife earns, is mine.
Jag tjänar Ers Majestät som jag tjänar Gud.
subdirectory_arrow_right I serve your Majesty as I serve God...
Mr Wingo, detta tjänar som ert uppsägningsbrev... och även som en försäkring.
subdirectory_arrow_right Mr. Wingo, this will serve as your letter of termination, but it will also serve as insurance.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar