Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ton på engelska

— översättning och exempelmeningar

manner

Törs ni ta er ton? Jag tjänade er far...
subdirectory_arrow_right I question your right to address me in that manner.

hue

De får en fin blå ton.
subdirectory_arrow_right They're getting a nice bluish hue.

tone

Jag tycker inte om din ton.
subdirectory_arrow_right I don't like your tone.
lägg till

Exampel meningar till ton

Törs ni ta er ton? Jag tjänade er far...
subdirectory_arrow_right I question your right to address me in that manner.
Ton! Vi har använt 400 ton.
subdirectory_arrow_right Four hundred tons.
Men då får även du räkna med, att ifall du tillåter dig tala med en sådan ton, så kommer inte jag hit mer.
subdirectory_arrow_right But I want you to respect my wishes as well. If you talk to me in that manner once more, I will never set foot in this house again.
Spela nåt, Ton Ton. Nåt tragiskt.
subdirectory_arrow_right Play something tragic, Ton Ton.
Grekland är en grav... ton itallon Vad betyder ton itallon?
subdirectory_arrow_right Greece is the tomb ton Italon. What does ton Italon mean?
141 fartyg med ett tonnage av en miljon ton och last på en miljon ton.
subdirectory_arrow_right One hundred and forty-one merchant ships, gross tonnage just under a million tons. Plus cargo of another million.
Den nuvarande Befolkningen är 45265 kommer som minst att behöva 82 ton säd, 85 ton kött 119 ton frukt, 304 ton grönsaker och...
subdirectory_arrow_right The current civilian population of 45, 265... will require, at minimum... 82 tons of grain, 85 tons of meat... 119 tons of fruit, 304 tons of vegetables...
Tvillingtornen bestod av 200, 000 ton stål, 324, 912 kubikmeter betong, 103 hissar, 43, 600 fönster, 60, 000 ton nedkylningsutrustning och en 110 meter hög TV-antenn.
subdirectory_arrow_right The Twin Towers were composed of 200, 000 tons of steel, 425, 000 cubic yards of concrete, 103 elevators, 43 600 windows, 60 000 tons of cooling equipment, and a 360 foot television antenna.
Din lag-givande ton är noterad.
subdirectory_arrow_right Your law-giving tone is noted.
Ton efter ton av flytande järn vi föder drömmar, gjutna i stål drömmar om kärlek smidda av längtan Skål för dig, syster Ja, skål! I masugnens skugga har vi hämtat vår kraft
subdirectory_arrow_right Ton after ton of molten iron we give birth to dreams cast in steel dreaming of love filled with longing here's to you sister cheers in the shadow of the furnace we've found our force we're angels under the dirt
För säkerhets skull skulle jag inte säga 500 ton, snarare upp till 500 ton.
subdirectory_arrow_right Just to be safe, I wouldn't say 500, I would say up to 500 metric tons.
Ett ton tegel eller ett ton fjädrar?
subdirectory_arrow_right A ton of bricks... or a ton of feathers?
Lastbilar från hela landet kommer med flera ton säd, soja och proteinrika korn som blir flera ton kött.
subdirectory_arrow_right A fleet of trucks from every corner of the country brings tons of grain, soy meal and protein-rich granules that will become tons of meat.
Isflaken väger hundratals ton, kanske till och med tusen ton.
subdirectory_arrow_right We talk about hundred, hundreds of tonnes, maybe 1, 000, 250, 000 tonnes or more.
Efter det gjorde han några experiment med några ramper och grejer som bevisade att detta var sant. Vad är tyngst ett ton guld eller ett ton fjädrar?
subdirectory_arrow_right He then did some experiments with ramps and things that proved it a ton of gold or a ton of feathers?
Så ett ton guld skiljer sig från ett ton fjädrar.
subdirectory_arrow_right So a ton of gold is different to a ton of feathers.
Det Galileo menade var att ett halvt ton kol faller med samma hastighet som ett helt ton kol.
subdirectory_arrow_right What Galileo said was that half a ton of coal falls at the same speed as a ton of coal.
Jag är medveten om att ni inte är van vid god ton eller artigheter...
subdirectory_arrow_right Now, I'm aware, Mr. Trenchard, that you are not used to the manner of polite--
Nio ton svavelrikt kol, tretton ton impregnerat trä och tretton vagnar med koppartråd och utrustning förstördes.
subdirectory_arrow_right Yeah, destroying nine tons of high-sulfur coal, 13 tons of pressure-treated lumber, and 30 cars of copper wire and municipal grade electrical equipment.
2400 ton kommersiell frakt, 200 ton mat till bistånd. Vi har bunkrat 166 ton färskvatten och 250 ton bränsle.
subdirectory_arrow_right Twenty-four hundred tons of commercial cargo, 200 tons of food aid 166 tons of freshwater, 250 metric tons of fuel bunkered.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar