Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

tröghet på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till tröghet

Allt förändras konstant... Det förföll mig tvärtom, ganska tidigt att den sociala världen snarare är stabil, att det finns en tröghet i den.
subdirectory_arrow_right Everything changes constantly... It seemed to me, quite early on, that there's stability, there's inertia.
Så jag försökte, med hjälp av statistiska tekniker att dokumentera denna tröghet, för att blottlägga de konstanter som gör vetenskapliggörandet möjligt.
subdirectory_arrow_right So I tried, using statistical techniques, to document this inertia, to uncover the constants that make science possible.
Om de inte kommer nära nog att se oss framstår vi som skrot på sensorerna. Vår tröghet räcker till Caprica.
subdirectory_arrow_right I think we have enough inertia to make it to Caprica 's ionosphere... then we power up and find a place to land.
Tyngdkraft, tröghet och fysik. Det är som en cirkel.
subdirectory_arrow_right Gravity, inertia, and physics... it's like a round robin.
Vad då, typ, tröghet och motstånd och hastighet och allt sånt?
subdirectory_arrow_right What, like, uh... inertia and drag and velocity and all that?
När vinden trycker på byggnaden, kommer blockets tröghet att vilja hålla det på plats, även om byggnaden rör sig under det.
subdirectory_arrow_right When the wind pushes the building, the block's inertia will hold it in place, even as the building slides under it.
Din tröghet bör dra över oss till hallen.
subdirectory_arrow_right Your inertia should pull both of us over the hole and onto the hallway.
Okej, tröghet är ett begrepp som ni alla är väl bekanta med, så nu tar vi rörelsemängd.
subdirectory_arrow_right All right, since inertia is a subject of which you all know plenty, why don't we start with momentum?
Eller tröghet?
subdirectory_arrow_right Or what's the other one? Inertia?
Tröghet, antar jag.
subdirectory_arrow_right Inertia, I guess.
Målet är att använda motståndarens vikt och kroppens tröghet emot dem.
subdirectory_arrow_right The goal is to use your opponent's own weight and inertia against her.
Märkligt att inbromsningen relativt till vår tröghet inte fick er...
subdirectory_arrow_right Hmm. I must say that it is curious that the sudden cessation of velocity relative to our inertia did not cause either of you to...
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar