Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

trassel på engelska

— översättning och exempelmeningar

trouble

Sa jag att det blev trassel på flyg platsen?
subdirectory_arrow_right I had some trouble at the airport.

cotton waste

Den som störs av det, kan få äta trassel.
subdirectory_arrow_right If you don't like it, you can eat cotton waste.
lägg till

Exampel meningar till trassel

Vi fick lite trassel i säcken.
subdirectory_arrow_right We got tangled up in a sack.
Det är faktiskt bara ett litet trassel av extra vener i en del av hjärnan.
subdirectory_arrow_right It's actually just a small tangle of exveins in one part of the brain.
Den som störs av det, kan få äta trassel.
subdirectory_arrow_right If you don't like it, you can eat cotton waste.
Bred ut dem, inget trassel.
subdirectory_arrow_right Lay 'em out flat! No tangles.
Abnormalt trassel av blodkärl som formas innan födseln.
subdirectory_arrow_right Abnormal tangle of blood vessels that forms before birth.
Kom hit, trassel.
subdirectory_arrow_right Come here, Tangles.
När du får att gänget på vägen, när du kommer Steve och trassel ut på ett skott, de är bara
subdirectory_arrow_right When you get that gang on the road, when you get Steve and Tangles out on a shoot, they're just
Tack, trassel.
subdirectory_arrow_right Thanks, Tangles.
Hej, trassel, Hur är ditt huvud, kompis?
subdirectory_arrow_right Hey, Tangles, how's your head, mate?
Um, så jag tänkte, för att täcka mig själv och för att täcka trassel, och verkligen till att omfatta oss alla,
subdirectory_arrow_right Um, so I thought, to cover myself and to cover Tangles, and really to cover all of us,
Du vet, om vi åkte fast och böter eller något annat, arresterade, um, du vet, jag hade några bevis för det var inte jag försöker trycka ner oss där, och det var inte trassel, men det var Natasha.
subdirectory_arrow_right You know, if we got busted and fined or whatever, arrested, um, you know, I had some evidence it wasn't me trying to push us down there, and it wasn't Tangles, but it was Natasha.
Hej, trassel?
subdirectory_arrow_right Hey, Tangles?
Trassel, du har rätt?
subdirectory_arrow_right Tangles, are you right?
Trassel, så mycket som vi brukade skämta och muck runt tillsammans, när det var dags att arbeta, ni vet, han var mycket allvarligt, och det var inte tid för skämt.
subdirectory_arrow_right Tangles, as much as we used to joke around and muck around together, when it came time to work, you know, he was very serious, and it wasn't time for joking.
Men, du vet, trassel var orubblig det var något på gång, och, eh, när han är seriös något, du vet, du tror honom.
subdirectory_arrow_right But, you know, Tangles was adamant there was something going on, and, uh, when he's serious about something, you know, you believe him.
Hur mår du, trassel?
subdirectory_arrow_right How are you, Tangles?
Trassel beslutat att, um, gå in i angränsande rum utanför klockan rummet och bom det därifrån bara för att i princip döda ljudet av nivån på klockan, som just gjorde sin nivåer topp ut.
subdirectory_arrow_right Tangles decided to, um, go into the adjoining room off the bell room and boom it from there just to basically kill the sound of the level of the bell, which was just making his levels peak out.
Här, trassel.
subdirectory_arrow_right Here, Tangles.
Yo, trassel!
subdirectory_arrow_right Yo, Tangles!
Trassel!
subdirectory_arrow_right Tangles!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar