Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

trots på engelska

— översättning och exempelmeningar

defiance

Trots smakar som livet själv.
subdirectory_arrow_right Defiance tastes like life itself.

despite

Trots tomtedräkten i paraden?
subdirectory_arrow_right Despite his Santa costume for the parade?
lägg till

Exampel meningar till trots

Trots alla fruktansvärda månader och trots att jag kom i trots så kom jag för att finna den som varit mig förlorad.
subdirectory_arrow_right In spite of all those horrible months. And though I've come back to you in defiance I really came back to find you, who had been lost to me.
Och trots mitt hat till honom kände jag en sorts beundran för den kapten som hade svetsat in sin vilja av stål i den strävsamma skrothögen.
subdirectory_arrow_right And in spite of my hatred for the man, I felt a certain ironic admiration for the captain who had welded the steel of his own character into that plodding heap of scrap iron.
Jag alskade dig fortfarande och hade ovarit trogen trots dina alskarinnor.
subdirectory_arrow_right I was still in love with you, impossible as that seems now. And I'd been faithful, in spite of your mistresses.
Trots människans utveckling finns det fortfarande drag som är könsbestämda.
subdirectory_arrow_right In spite of human evolution there are still some traits that are endemic to gender.
Trots allt som har hänt känner jag fortfarande att du håller av mig.
subdirectory_arrow_right In spite of everything that's happened, I still sense that you care for me. Am I wrong?
Trots allt så är jag jätteledsen för att jag tappade bort Maggie.
subdirectory_arrow_right In spite of everything, Jack, I do sincerely apologize for losing Maggie.
Men trots allt detta gick ni tillbaka och försökte igen.
subdirectory_arrow_right But in spite of all of this, you still went back and tried again.
När han gjorde det kunde man, fast väggarna var mycket tjocka höra ett högt skrik där inifrån, trots de tjocka väggarna.
subdirectory_arrow_right When he did this, in spite of the fact that these walls were very thick, you could hear a great scream from within, despite the thick walls.
Efter alla dessa år och trots vår överenskommelse! Du, din jävla falska filisté... Du lyckades ta min son ifrån mig.
subdirectory_arrow_right And now... after all these years... in spite of our agreement, you... you fucking backstabbing Philistine, you managed to take my son away from me.
trots Colliers förnekanden finns risken at Nova angriper basen?
subdirectory_arrow_right So you're saying, in spite of all collier's denials, this base is still the subject of a possible nova attack?
Och fyllt av kompromisser men trots det, så känner jag att vi gör mer gott än ont
subdirectory_arrow_right But in spite of that, I feel we still do more good than harm.
Trots att Becky är en plåga i telefon kan en kvarts miljard amerikaner fortfarande ringa för att skaffa sjukförsäkring.
subdirectory_arrow_right In spite of Becky being a bit of a pain on the phone. A quarter billion Americans are still able to get health insurance.
Du vet, trots allt gillar jag dig.
subdirectory_arrow_right You know, in spite of everything... In spite of everything, I like you.
Men trots detta... trots all denna tur och all denna rikedom vet jag sen länge att slutstationen är guldfiskskålen.
subdirectory_arrow_right But, in spite of that, in spite of all this luck and wealth, for a long time now I've known I'm heading for the fishbowl.
Trots segern på Gudalcanal, höll Japan fortfarande det mesta runt huvudlandet.
subdirectory_arrow_right In spite of the victory of Gudalcanal, Japan still held the vast territory surrounding its homeland.
Och fick sova på en soffa i Brooklyn men trots det är jag optimist och tror på framgång vad gäller vårt lilla företag.
subdirectory_arrow_right But, in spite of it all, I'm still optimistic that you and I will achieve success in our exciting new cupcake business venture.
Trots att källa saknas för uppgifterna och trots den absurt höga siffran,
subdirectory_arrow_right In spite of there being no source for this information, to say nothing of the absurdity of the figure,
Jag vill tacka Valentín, för trots hans många brister som att han inte kan engelska efter sex år här och tvingas ha ett livsfarligt arbete... Protest!
subdirectory_arrow_right I'd like to thank Valentin because in spite of his many limitations not being able to speak English after six years of living in this country and being forced to take a job that exposes him to reckless...
Så det verkar som om trots allting kommer inte lösningen att göra modern kryptering föråldrad.
subdirectory_arrow_right So it seems in spite of everything, the proof may not usher modern encryption into obsolescence after all.
Men trots all min möda, trots mitt hårda arbete blev du en bra människa.
subdirectory_arrow_right And in spite of all my earnest efforts, in spite of all my hard work you turned into a good person.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar