Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

underhåller på engelska

— översättning och exempelmeningar

support

Och du underhåller dem?
subdirectory_arrow_right And you support them.

maintain

Det är inte så man underhåller ett kärleksfullt förhållande.
subdirectory_arrow_right That's not how you maintain a loving, caring relationship.
lägg till

Exampel meningar till underhåller

Bijou underhåller flottan och de slänger ut henne.
subdirectory_arrow_right Bijou entertains the Navy and they kick her out.
Sen är jag i Afrika, och underhåller soldaterna som jagade iväg Rommel.
subdirectory_arrow_right Then, voom, I'm in Africa, entertaining the soldiers who chased Rommel out.
Varför är hon inte här och underhåller mig?
subdirectory_arrow_right Entertaining troops? Why isn't she here entertaining me? I'm a troop.
Det är jag som underhåller isfarkosten.
subdirectory_arrow_right After all, it is I who must service and maintain this ice craft.
Härifrån... underhåller livssystemet och framdrivningen.
subdirectory_arrow_right From here... this is where I navigate the ship, maintain life support and propulsion systems.
1 9-årsgossen ni underhåller i Sjakti.
subdirectory_arrow_right From a 19 year old boy whom you maintain in the town of Sakti!
Vem underhåller dem?
subdirectory_arrow_right Who maintains 'em?
Jag är glad att jag underhåller dig.
subdirectory_arrow_right I'm glad I can amuse you. Oh.
Vi underhåller det.
subdirectory_arrow_right It's being maintained.
Jag bara underhåller de här.
subdirectory_arrow_right I was just maintaining these.
Den som underhåller missbruket behöver missbrukaren.
subdirectory_arrow_right The one who, through no fault of their own, maintains the addict in their habit. Often needs the addict in their habit.
Jag kan tolka forntida språk, men kryptiska meddelande underhåller mig inte.
subdirectory_arrow_right Lex, I may decipher ancient languages, but cryptic phone messages don't amuse me.
Det är inte så man underhåller ett kärleksfullt förhållande.
subdirectory_arrow_right That's not how you maintain a loving, caring relationship.
Vill du ha mina pengar i handen innan du underhåller mig?
subdirectory_arrow_right You want my money in your hand before you will amuse me?
Vinodlaren gör vinet och godsägaren underhåller egendomen.
subdirectory_arrow_right The vigneron makes the wine and the estate owner maintains the property.
Jag vill inte köpa tillbaka det, jag vill bara att du underhåller det mer.
subdirectory_arrow_right I'm not interested in buying the house back. Just like to see you put more into maintaining it.
Har du och din pappa problem? Han har varit på mig om hur jag underhåller huset.
subdirectory_arrow_right You know, he's been getting on my case about how I maintain my house.
Han vet inte hur man underhåller ett hus.
subdirectory_arrow_right He has no idea how to maintain a home.
Jag är inte värdelös och jag underhåller mina egna ägodelar.
subdirectory_arrow_right I am not useless and I maintained my own property.
Du underhåller väl bara dig själv?
subdirectory_arrow_right No dancing! You just amuse yourself, don't you?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar