Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

underlag på engelska

— översättning och exempelmeningar

surface

Vi hittar aldrig ett så jämnt underlag.
subdirectory_arrow_right We'll never find a smooth enough surface.

basis

Underlag för ett samförstånd?
subdirectory_arrow_right Form the basis for an agreement?
lägg till

Exampel meningar till underlag

Har du arbetat med fuktigt underlag?
subdirectory_arrow_right Have you ever painted on raw gesso ground?
Stenar, lava som underlag.
subdirectory_arrow_right There's rock, lava base.
Ny boll, mjukt underlag. Skruv.
subdirectory_arrow_right New ball... soft ground off spinner... oh
Vi hittar aldrig ett så jämnt underlag.
subdirectory_arrow_right We'll never find a smooth enough surface.
Jag är fullkomligt spik nykter. Jag tror att jag har en lösning som möjligen kunde bilda underlag för ett samförstånd.
subdirectory_arrow_right I think I have a solution that might form the basis for.an agreement,
Underlag för ett samförstånd?
subdirectory_arrow_right Form the basis for an agreement?
Jag bygger ett politiskt underlag.
subdirectory_arrow_right As part of building a political base.
Jag ligger bättre på hårt underlag.
subdirectory_arrow_right I think I'm better off on a hard surface.
Det finns inte mycket att gå på. Det är ett begränsat underlag, vad vi har är statistik.
subdirectory_arrow_right We have a fairly limited base, what we do have is statistics.
Det blir lättare att se när vi får ett större underlag.
subdirectory_arrow_right I think it will be easier to see once we have more material.
Du har förutsättningarna för ett helsike till förhållande då det är byggt på ett sådant underlag av ömsesidig tillit.
subdirectory_arrow_right You got the makings of a hell of a relationship, seeing how it's built on such a solid foundation of mutual trust.
Om jag ska vara ärlig, så tycker jag han har underlag för sina påståenden. Det är skitsnack!
subdirectory_arrow_right To be honest, I think the man's got some grounds for inquiry.
Det ger ett underlag för politiskt arbete och för en enad front.
subdirectory_arrow_right It's the basis for political activity.
Att tro att hela våran relation har varit baserat på ett underlag av lögner... och självbedrägeri...
subdirectory_arrow_right To think that our whole entire relationship has been based on a foundation of lies and self-deception--
Om nån vill ha hjälp kanske vi har underlag.
subdirectory_arrow_right Well, if someone in there wants help, we might have grounds.
Jag har uppdaterat Kitts underlag och laddar det nu.
subdirectory_arrow_right I've upgraded Kitt's surface screen program, And loading it now.
Hon ser ut att ha förblött på ett hårt underlag.
subdirectory_arrow_right This blood stain to her back indicates she bled out on a solid surface.
Jag vill vara säker på att hans resultat inte avslöjar vårt projekts underlag innan vi ens sätter igång det.
subdirectory_arrow_right I'd like to make sure that his findings don't debunk the foundation of our project before we even get off the ground.
Du har ingen skyddsbadrumsmatta eller självhäftande märken för fotfäste på ett underlag med en låg koefficient av statisk friktion.
subdirectory_arrow_right You have no safety mat or adhesive stickers to allow for purchase on a surface with a low coefficient of static friction.
Det finns inget underlag för att åtala.
subdirectory_arrow_right I find no factual basis to proceed.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar