Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

understöd på engelska

— översättning och exempelmeningar

support

Din grupp får ge dem understöd.
subdirectory_arrow_right Your squad will support. Follow me!

assistance

Kan vi förvänta oss något understöd?
subdirectory_arrow_right Can we expect any assistance?
lägg till

Exampel meningar till understöd

Du kan försörja din familj igen. lnte genom understöd utan arbete.
subdirectory_arrow_right You can support your family again, not by social security but by your own work.
Din grupp får ge dem understöd.
subdirectory_arrow_right Your squad will support. Follow me!
Ni kommer att få understöd.
subdirectory_arrow_right You'll get your support. Yes, sir.
Vi kan försöka, men vi behöver understöd om vi kör fast.
subdirectory_arrow_right We can give it a try, but we'll need support if we get jammed.
Är ni beredda att ge understöd?
subdirectory_arrow_right Are your men set to support 'em?
Kan vi förvänta oss något understöd?
subdirectory_arrow_right Can we expect any assistance?
Jag förstod inte hur de vågade, utan understöd av större fartyg.
subdirectory_arrow_right I couldn't believe that they'd dare do this unless they were supported by bigger ships.
Vad får vi för understöd?
subdirectory_arrow_right What support will we have? I have none to give you.
General Mireau har utlovat understöd senast vid solnedgången i morgon. Alltså måste vi hålla den hela dan.
subdirectory_arrow_right General Mireau, who will be personally observing the attack, has promised support from the 72nd by sundown tomorrow, which means, of course, that we'll have to hold all day.
Tom, du är en människa med ohyggligt mod men att anfalla utan understöd är rent vansinne.
subdirectory_arrow_right Tom, you're a man of gruesome courage but moving on Ubachi without support is as sensible as a hotfoot in hell.
Vi var understöd för ett infanterikompani.
subdirectory_arrow_right My tank platoon was supporting an infantry company.
För att ta sig över måste han ha gudomligt understöd.
subdirectory_arrow_right To cross over, Mammon would need divine assistance.
Beeman sa att Mammon behöver gudomligt understöd.
subdirectory_arrow_right Beeman said Mammon needed divine assistance to cross over.
Jag behöver understöd omgående!
subdirectory_arrow_right I need assistance. I need assistance now.
Det handlar om understöd, ex-fruar, barn checkar utan täckning och att bo hos min bror.
subdirectory_arrow_right This has to do with alimony and ex-wives and child support and writing checks I can't cover and having to live on my brother's hide-a-bed.
Massmorden och förslavningen är fortfarande på gång idag och åtnjuter full support och understöd av den nya världsordningen.
subdirectory_arrow_right The mass murder and enslavement is still going on today and enjoys the full support and sanction of the New World Order.
Ring nationalgardet i Colorado för understöd, över.
subdirectory_arrow_right Call the National Guard in Colorado Springs for assistance. Over. 10-4.
Säg att vi behöver understöd.
subdirectory_arrow_right Ask for charlie francis. tell him we need field assist.
Kommer understöd att skickas till er position.
subdirectory_arrow_right An assistance will be deployed to your location.
Alpha 2, täck honom tills understöd anländer.
subdirectory_arrow_right Alpha 2 cover him until support arrives
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar