Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uppbyggnad på engelska

— översättning och exempelmeningar

structure

Jag har alltid varit intresserad av uppbyggnad och geometri.
subdirectory_arrow_right I've always been interested in, uh, structure, geometry.
lägg till

Exampel meningar till uppbyggnad

Få se... anatomi, kroppens uppbyggnad, kropp och muskler...
subdirectory_arrow_right Let's see, anatomy, body structure, structure of body muscle...
En tidig uppbyggnad av underhållet var livsviktig.
subdirectory_arrow_right The early build-up of supplies was vital for the success of Overlord.
Vi har bara kunnat spekulera över atomers utseende och uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right We've only been able to speculate on the appearance and structure of an atom.
Vi har bara kunnat spekulera över atomers utseende och uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right I mean we have only been able to speculate on the actual appearance and structure of an atom.
Niels Bohr skrev om atomernas uppbyggnad när han var 28 år.
subdirectory_arrow_right I mean, Niels Bohr he published The Quantum Theory of Atomic Structure at 28.
Slottet är under uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right The castle is under construction.
Han dikt Eureka förutsåg alltså den generella relativitetsteorin, parallella universum, och atomens uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right Eureka, his prose poem, goes on to predict the general theory of relativity, parallel universes, and the structure of the atom.
Alla tre bomberna hittills är identiska i design och uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right All three bombs so far were identical in design and composition.
Jag bygger det en teoretiskt uppbyggnad av bomben av delarna vi samlat in.
subdirectory_arrow_right I'm building it theoretical construct of the bomb based on the particulates we gathered.
Stora uppdelade hålrum... med en fast, förkalkad uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right Large bilobed cystic lesion... with a solid calcified structure.
Jag har alltid varit intresserad av uppbyggnad och geometri.
subdirectory_arrow_right I've always been interested in, uh, structure, geometry.
Är uppbyggnad och material samma på den nya dockan som de andra? Ja.
subdirectory_arrow_right Comparing construction materials of the new doll to see if it's the same work as the others?
Men först måste vi hitta dem exakta punkterna, och då måste vi ha kunskapen om... Universums uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right But, first, we would have to find these connecting points, and in order to find them, we would have to have comprehensive knowledge of the structure of the... universe.
Nej, i själva universums uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right Um, no, in the fabric of the universe.
Själva civilisationens uppbyggnad raserades framför våra ögon.
subdirectory_arrow_right The very fabric of civilisation is breaking down before our eyes.
Det är en gammal uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right It's an old construction. 15th century.
En S.D.S. scan vill inte vara effektiv i avkodning min aminosyras uppbyggnad.
subdirectory_arrow_right An S.D.S. scan will not be effective... in decoding my amino acid construct.
Det är en unik uppbyggnad av bakterien E. Coli.
subdirectory_arrow_right It happens to be a unique construction of the bacteria E. coli.
En sådan anmärkningsvärt ömtålig uppbyggnad som håller en sådan värdefull last.
subdirectory_arrow_right What a remarkably fragile structure to support such a valuable payload.
Jag menar riktig porr, men med en bra story intressanta rollfigurer, knivskarp dramaturgi och en aristotelisk uppbyggnad mot orgasmen.
subdirectory_arrow_right I mean, proper porn, but with a good story, interesting characters, cutting edge drama, and an Aristotelian build-up to the orgasm.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar