Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uppenbarelse på engelska

— översättning och exempelmeningar

revelation

Hon var en uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right She was a revelation.

apocalypse

Det var det grekiska ordet för uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right Apocalypse was the Greek word for revelation.
lägg till

Exampel meningar till uppenbarelse

Är det inte som en uppenbarelse av en urgammal hemlig visdom
subdirectory_arrow_right Is it not a revelation of an ancient and secret wisdom
Någon enstaka gång ser jag en uppenbarelse som alla verkligt troende söker.
subdirectory_arrow_right Once in a great while, I experience that moment of revelation for which all true believers wait and pray.
Hon var en uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right She was a revelation.
Det måste ha varit en uppenbarelse att en 24-årig rollfigur spelas av en 24-årig skådespelerska.
subdirectory_arrow_right It must have been a revelation to have a 24-year-old character played by a 24-year-old actress.
Vilken uppenbarelse!
subdirectory_arrow_right What a revelation!
Den är min egen uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right A church of my own revelation.
Som en uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right Yes, it was a revelation.
Ett namn kommer för mig nu, med kraften hos en uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right One name comes to me now with all the force of divine revelation.
Er karriär har blivit en uppenbarelse för mig:
subdirectory_arrow_right I've watched your career with fascination. It's bean a revelation to me.
För en prästson från Montana var Dartmouth en uppenbarelse av en värld jag hittills bara fantiserat om.
subdirectory_arrow_right To the son of a Montana minister, Dartmouth was more than an education. It was a revelation, exposing me to a world I'd only guessed at.
Det är inte varje dag jag får en uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right It's not every day I have a revelation, you know.
När jag såg dig, var det en uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right I don't know. When I opened that door and saw you standing there, it was like a revelation.
Du måste förstå, Ta'Lon. Jag har haft en uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right You must understand, Ta'Lon, I have had a revelation.
Vad för slags uppenbarelse?
subdirectory_arrow_right What kind of revelation?
Den sorts uppenbarelse som förvandlar ens sinne ens själ ens hjärta till och med ens hud så att man är en ny varelse, pånyttfödd i förståendets ögonblick.
subdirectory_arrow_right The kind of revelation that transforms your mind your soul your heart even your flesh so that you are a new creature, reborn in the instant of understanding.
Allt levande kan brytas sönder till ögonblick av förändring eller ögonblick av uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right All of life can be broken down into moments of transition or moments of revelation.
Framtiden är runt omkring oss väntandes i stunder av förändring på att födas i stunder av uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right The future is all around us waiting in moments of transition to be born in moments of revelation.
Johannes uppenbarelse, kap. 18.
subdirectory_arrow_right Revelation 18.
Det var det grekiska ordet för uppenbarelse.
subdirectory_arrow_right Apocalypse was the Greek word for revelation.
Uppenbarelse?
subdirectory_arrow_right Revelation?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar