Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uppförande på engelska

— översättning och exempelmeningar

behaviour

Ditt dumdristiga uppförande ger oss djur ett dåligt ryckte!
subdirectory_arrow_right Your reckless behaviour is giving animals a bad name!

performance

Har du verkligen sett varje uppförande?
subdirectory_arrow_right Have you really seen every performance?
lägg till

Exampel meningar till uppförande

Men flottan kan inte tillåta eller överse med sådant uppförande.
subdirectory_arrow_right But the Navy can neither countenance nor condone such rowdy behaviour.
Jag är fullt medveten om att tjänstgöring på liten ort kan leda till slarv, ineffektivitet, ohyfsad klädsel, ohyfsat uppförande.
subdirectory_arrow_right I fully realize that prolonged duty in a small outpost can lead to carelessness and inefficiency, and laxity in dress and deportment.
Ditt dumdristiga uppförande ger oss djur ett dåligt ryckte!
subdirectory_arrow_right Your reckless behaviour is giving animals a bad name!
Och måtte han få straffet avkortat för gott uppförande.
subdirectory_arrow_right And may he get time off for good behaviour.
Blev du frisläppt för gott uppförande?
subdirectory_arrow_right You got time off for good behaviour? Yeah.
Det går på mindre än ett halvår med gott uppförande och hårt arbete.
subdirectory_arrow_right Sure. Why, in less than six months, with good behaviour and hard work, you'll be wearing yellow stripes on your breeches.
Jag anade att ni skulle dyka upp igen... efter ert skandalösa uppförande tidigare.
subdirectory_arrow_right I anticipated you would appear again... after your outrageous behaviour this afternoon.
Utan strafflindring för dåligt uppförande.
subdirectory_arrow_right With no time off for bad behaviour.
Vi slapp ut tidigare för gott uppförande.
subdirectory_arrow_right We got time off for good behaviour.
Jag är lärare i franska och uppförande.
subdirectory_arrow_right I am to teach there French and deportment.
Därför att ert uppförande, mitt herrskap... i en kamp för överlevnad, har varit beundransvärt.
subdirectory_arrow_right Because your behaviour, gentlemen, and ladies in a struggle for survival, has been quite admirable.
Guldstjärnorna är inte för gott uppförande.
subdirectory_arrow_right Those gold stars don't stand for good behaviour.
Ett perfekt utförande är perfekt uppförande.
subdirectory_arrow_right Performance perfect is perfect performance.
Överensstämmelse med etablerad standard av beteende eller uppförande lämplighet, riktighet eller rättvisa.
subdirectory_arrow_right Noun. Conformity to established standards of behavior or manners suitability, rightness, or justness.
Det är inte bara hans låga börd och brutala sätt jag avskyr utan också hans skamlösa uppträdande mot er hans brutala och ofina uppförande, hans öppna otrohet och hur skamlöst han rånat och förskingrat min och er egendom.
subdirectory_arrow_right It is not only his lowly birth and the brutality of his manners which disgust me. But the shameful nature of his conduct toward Your Ladyship his brutal and ungentlemanlike behavior his open infidelity his shameless robberies and swindling of my property, and yours.
Jag menade gränsen mellan gott och daligt uppförande, ordning och kaos.
subdirectory_arrow_right The line I'm talking about is the line between good manners and bad manners, order and chaos.
Vakta din tunga, de damerna är dygdemönster vad gäller uppförande.
subdirectory_arrow_right Mind yourself, Shannon, those ladies are models of manners and behavior.
Där rök priset för gott uppförande.
subdirectory_arrow_right Bang goes the deportment prize, any road.
Er lyckosamma dotter, för det måste bli en av flickorna och inte en av de andra sakerna, Hon ska få privat undervisning i Litteratur, historia, uppförande och framför allt, talkonst.
subdirectory_arrow_right Your fortunate daughter, for it must be a girl and not one of those other things, will receive private tuition in literature, history, deportment and above all, elocution.
Vi använder även matte för att analysera brott. avslöja mönster... förutsäga uppförande... beteende.
subdirectory_arrow_right We also use math to analyze crime... reveal patterns... predict behavior... behavior.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar