Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uppfattar på engelska

— översättning och exempelmeningar

understand

Är det så ni uppfattar ert uppdrag?
subdirectory_arrow_right Is that how you understand your duty?
lägg till

Exampel meningar till uppfattar

Verkligheten är som man uppfattar den.
subdirectory_arrow_right Reality's all in how you perceive it.
Folk uppfattar oss bäda som monster.
subdirectory_arrow_right We're both perceived as monsters.
Han uppfattar oss som en del av drömmen.
subdirectory_arrow_right He perceives us as part of his dream.
Det har väl att göra med hur man uppfattar tiden.
subdirectory_arrow_right I suppose it depends on how people perceive time.
Detta skal är enda sättet vi uppfattar det på.
subdirectory_arrow_right But this shell is the only way we can perceive it.
Folk uppfattar dig som något...
subdirectory_arrow_right People perceive you as somewhat...
Du förstår väl att ett nervsystem radikalt kommer att förändra... ditt känselsinne och hur du uppfattar din omgivning.
subdirectory_arrow_right Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.
Klass är hur andra människor uppfattar individer.
subdirectory_arrow_right Class is how other people perceive individuals to be.
Och nu uppfattar den oss som nagot slags hot.
subdirectory_arrow_right And now it's perceiving us as some kind of threat.
Okey. Ni uppfattar döden på ett visst sätt.
subdirectory_arrow_right You perceive death a certain way.
Hur folk uppfattar er är allt.
subdirectory_arrow_right How people perceive you is... It's everything.
Det är inte viktigt bara när ni ställer frågor eller för elevernas förståelse, det påverkar också hur de uppfattar er som lärare.
subdirectory_arrow_right This applies not only to the questions you ask or their comprehension of the lesson, but how they perceive you as an educator.
Sinnet skapar med andra ord faktiskt vad det uppfattar.
subdirectory_arrow_right That the mind is actually shaping the very thing that is being perceived.
Precis, och det är precis det; människor uppfattar mönster där det inte finns några.
subdirectory_arrow_right Right, right. And that's exactly it; that human beings perceive patterns where there just aren't any.
Jag uppfattar inga sopor, Bonita.
subdirectory_arrow_right I don't perceive any trash, Bonita.
Du uppfattar allt som att jag vill få honom att gilla mig.
subdirectory_arrow_right Anything you perceived is me wanting him to think I like him.
Vad vi uppfattar som fast materia är oftast tomt utrymme.
subdirectory_arrow_right That they pass through solid matter. What we perceive as solid matter Is mostly empty space.
Intelligens av ett fåtal uppfattar vad har omsorgsfullt dolda.
subdirectory_arrow_right The intelligence of a few perceives what has been carefully hidden.
Det är en sorts varseblivning som gör att hjärnan uppfattar logisk existens utanför det reella medvetandet. Och materialiserar det som du gjorde nu.
subdirectory_arrow_right It's a precognitive state often confused with simple human intuition... in which the brain perceives deep logic... underlying transitory human existence, unaided by the conscious mind, ... materializing much as you did just now.
Jag uppfattar henne som sluten, men inte som paranoid sociopat.
subdirectory_arrow_right I perceive her as a closed person, but not as a paranoid sociopath.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar