Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uppgift på engelska

— översättning och exempelmeningar

task

Vore inte det en uppgift för Er, unge man?
subdirectory_arrow_right But wouldn't that be a task for you, young man?

information

Tyvärr ingen uppgift om nummer 2.
subdirectory_arrow_right I can't give you any information on the other flask.

homework

Det här är er uppgift till på måndag.
subdirectory_arrow_right Here is your homework assignment for Monday.
lägg till

Exampel meningar till uppgift

En otrevlig uppgift.
subdirectory_arrow_right An unpleasant task.
Som SS-medlemmar var det alltid vår uppgift att ordna säkerheten.
subdirectory_arrow_right As a member of the SS we had always the task to look after security, you know.
Vore inte det en uppgift för Er, unge man?
subdirectory_arrow_right But wouldn't that be a task for you, young man?
Jag har en grannlaga uppgift.
subdirectory_arrow_right I have risen to a difficult task.
Jag ska ge er en uppgift ni kommer tycka mindre om.
subdirectory_arrow_right But I will give you a task less to your liking.
Och i hela mitt stora kungarike hittade jag inget att göra. Ingen uppgift, inget mål, inget syfte. Min storvisir Jaffar stod alltid mellan mig och mitt folk.
subdirectory_arrow_right And in my whole vast kingdom, I could find nothing to do no task, no aim, no purpose for always my grand vizierJaffar stood between me and my people.
Gudskelov är det inte min uppgift.
subdirectory_arrow_right Thank goodness that's not my task.
Galba har en stor uppgift framför sig.
subdirectory_arrow_right Galba has a task ahead of him.
Min uppgift är att göra den lycklig.
subdirectory_arrow_right My task must be to make it so.
Jag vet min uppgift och allt är lättare nu.
subdirectory_arrow_right Dear parents, now I know my task, and it's easier.
En del av min uppgift var att sprida civilisationen.
subdirectory_arrow_right After all, part of my task was to spread civilization.
Bombning betyder att flygvapnet distraheras från sin uppgift.
subdirectory_arrow_right What have you got to say? Well. To attack Peenemunde would mean diverting the RAF from their main task...
Nog är det synd att vår uppgörelse... inte avser den uppgift ni gav mig... utan den jag gav mig själv?
subdirectory_arrow_right Isn't it a pity that our agreement does not relate to the task you set me rather than the task I set myself?
Er nästa uppgift blir att få fram information om skeppets uppdrag.
subdirectory_arrow_right Your next priority will be to retrieve any information you can about this ship's mission.
En avgörande uppgift kvarstår som Amerikas fäder lämnat till sina söner innan de 13 kolonierna kan kallas förenta stater.
subdirectory_arrow_right There remains but one task undone, one vital task the founding fathers left to their sons before their 13 colonies could precisely be called United States.
När ni fick en uppgift av en överordnad officer skulle ni ha delegerat latrininspektionen till nån annan.
subdirectory_arrow_right When given a task to perform by a ranking officer... youshouldhavedelegated latrine inspection to another officer. You failed to do so.
Nej jag ska hitta ett liknande simpelt jobb där mina basala ganglierna är upptagen med en rutinmässig uppgift befria min prefrontala cortex att arbeta tyst i Bakgrunden på mitt problem.
subdirectory_arrow_right No. I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task, freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background on my problem.
Vår främsta uppgift inom polisväsendet är därför att rapportera alla oppositionella yttringar vi upptäcker.
subdirectory_arrow_right Our main task as police are therefore To report any opposition phenomena we discover.
Det är vår uppgift att blidka de uråldriga precis som det är er uppgift att offras åt dem.
subdirectory_arrow_right It's our task to placate the ancient ones. As it's yours to be offered up to them.
Min första uppgift som direktör blir att stabilisera fängelset.
subdirectory_arrow_right I realize it's been a tough time for everybody, and my first task as governor will be to stabilize the prison for the sake of the women and the officers.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar