Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

upplöser på engelska

— översättning och exempelmeningar

dissolve

Och det upplöser inte guld säger du?
subdirectory_arrow_right And it doesn't dissolve gold, you say?

disband

Jag föreslår att ni upplöser organisationen, omedelbart.
subdirectory_arrow_right I'm suggesting that you disband this organization immediately.
lägg till

Exampel meningar till upplöser

Lova mig att dela tronen med mig så upplöser jag min armé och släpper dig fri.
subdirectory_arrow_right Promise me you'll share your throne with me and I'll disband my army, and you shall be free.
Och det upplöser inte guld säger du?
subdirectory_arrow_right And it doesn't dissolve gold, you say?
Jag upplöser mig själv.
subdirectory_arrow_right I somehow dissolve.
Guvernören säger, att om församlingen ger minsta shilling till Kontinentalarmén, upplöser han dem.
subdirectory_arrow_right The governor has vowed if the assembly votes a single shilling to the Continental Army, he'll dissolve the body.
Han avskaffar tryckfriheten och upplöser nationalförsamlingen.
subdirectory_arrow_right Restraining the press, dissolving the chamber.
Detta slutar nu annars sparkar dom oss, upplöser TNT och stoppar mig i en jävla kista. Detta är över nu!
subdirectory_arrow_right This shit stops now or they'll fire us, disband TNT and stick me in a fucking coffin.
För kungarikets säkerhet upplöser jag kammaren! Följande ledamöter följer med mina officerare:
subdirectory_arrow_right For the safety of the kingdom, this house is disbanded.
Jag upplöser företaget.
subdirectory_arrow_right I'm dissolving the business.
Du upplöser inte företaget.
subdirectory_arrow_right No, you are not dissolving the business.
De upplöser mig inifrån och ut.
subdirectory_arrow_right They're dissolving me. From the in, the inside out.
Gör det och jag upplöser ditt äktenskap och gör dig fri.
subdirectory_arrow_right Do this, I'll dissolve your marriage and make you a free man.
Vi upplöser teamet.
subdirectory_arrow_right We disband the team.
Ockupationsledningen upplöser härmed alla militära och paramilitära styrkor i Irak.
subdirectory_arrow_right The Coalition Provisional Authority hereby dissolves the entirety of Iraq's military and paramilitary forces,
Han vill att jag upplöser det annars sparkar han ut oss på gatan.
subdirectory_arrow_right That would be a kindness. He demands that I dissolve it. Or find myself put to street with her.
Min far upplöser äktenskapet till förmån för en annan.
subdirectory_arrow_right My father dissolves our marriage in favor of more promising opportunity.
upplöser vi fonden.
subdirectory_arrow_right Then we dissolve the trust.
Jag föreslår att ni upplöser organisationen, omedelbart.
subdirectory_arrow_right I'm suggesting that you disband this organization immediately.
Jag upplöser hans regemente om ni vill.
subdirectory_arrow_right I will disband their whole regiment if that's what it takes to make you happy.
Hälsa din unionsvän, att om han upplöser sin lilla...
subdirectory_arrow_right Tell your Unionist friend that if he will disband this little, little, um...
Vi lägger dem sedan i ett antal olika reagens, som i huvudsak upplöser DNA.
subdirectory_arrow_right We then place them in a number of reagents, which essentially dissolves the DNA.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar