Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

upplever på engelska

— översättning och exempelmeningar

think

Upplever ni ibland att Alan är...
subdirectory_arrow_right Do you think alan is maybe sometimes What?

feel

Upplever du att du inte kan vara dig själv hemma?
subdirectory_arrow_right Do you feel you can't be yourself at home?

experience

upplever ni ocksa en sorts upprymdhet?
subdirectory_arrow_right Do you experience a sort of exhilaration? Definitely.
lägg till

Exampel meningar till upplever

Upplever ni ocksa en sorts upprymdhet?
subdirectory_arrow_right Do you experience a sort of exhilaration? Definitely.
Det är väldigt bra det som barnen upplever i dag.
subdirectory_arrow_right L think it's really nice for the children today what they experience.
Det var en chock man upplever och glömmer så fort som möjligt.
subdirectory_arrow_right It was a kind of shock you experience but you forget it as soon as possible again.
Men folk läser om kärlek som en sak, men upplever en annan.
subdirectory_arrow_right The point is that people read about love as one thing and experience it as another.
Hur tror du jag upplever det?
subdirectory_arrow_right How do you think I feel about it?
Jag upplever saker oerhört intensivt.
subdirectory_arrow_right I'm a woman who can experience things really deeply for the first time.
Det är under denna period vi funnit att patienten får sina mest givande associationer mellan den katastrofala miljö han upplever och det våld han ser.
subdirectory_arrow_right And it is during this period, we have found... thesubjectwillmake his most rewarding associations... betweenhiscatastrophic experience, environment...
De människor och saker och ting som jag möter och upplever att göra nåt i hop med dem, att umgås med dem, det är den känslan.
subdirectory_arrow_right The people and things I meet and experience doing something together with them, spending time with them, that's the feeling.
När de tänker på kärlek upplever de minnet av smärta... sorg, ilska och även raseri.
subdirectory_arrow_right When they think about love, they experience the memory of pain... sorrow, anger and even rage.
Lägga märke till alla ting som existerar i vårt liv vilket rikt liv vi lever. Alla dessa val äger rum hela tiden... Men inget av dem är ansedda som bra eller dåliga som sådan, utan allt vi upplever är ovillkorliga upplevelser.
subdirectory_arrow_right Paying attention to the materials that exist in our life... such rich life that we lead all these choices take place all the time... but none of them are regarded as bad or good per se everything we experience are unconditional experiences
När en person upplever något bortom mänskligt förstånd, upplever vi rädsla.
subdirectory_arrow_right When a person lives through something beyond human understanding, we experience fear.
Den upplever det klicket som vi kanske upplever... år.
subdirectory_arrow_right It experiences that moment the way we might experience... years.
Ni vet den känslan som människor upplever när de står på kanten så här, det är inte en rädsla för att falla.
subdirectory_arrow_right You know the feeling that people experience when they stand on the edge like this isn't a fear of falling.
Därför är det mycket mer troligt att de upplever en känsla av avvisande samt en stark emotionell upprördhet när de upplever sig själva bli avvisade, till skillnad från andra personer.
subdirectory_arrow_right Hence, they are much more likely to experience a sense of rejection and a great emotional upset when they perceive themselves as being rejected by other people.
När du hittar en plats som gör att du upplever den glädjen. När du hittar folk som gör att du känner dig trygg och älskad, som att du hör hemma...
subdirectory_arrow_right When you find a place that allows you to experience that joy, when you find people that make you feel safe and loved, like you belong...
Vi upplever och utvecklar den.
subdirectory_arrow_right But experience it. And perfect it. What did you think?
En hybrid upplever känslor intensivare.
subdirectory_arrow_right As a hybrid, you will begin to experience feelings with a greater intensity.
Neuroforskaren drAdam Gazzaley utför experiment med tredimensionella spel för att se hur trummande påverkar den mänskliga hjärnan. Deltagarna bär virtual reality glasögon och upplever både visuella och auditiva rytmer.
subdirectory_arrow_right At the University of California in San Francisco, neuroscientist Dr. Adam Gazzaley is performing experiments using 3D gaming technology that actually track how drumming effects the human brain.
Låt höra. Hur tror du att hundar upplever förlust... sorg?
subdirectory_arrow_right How do you think dogs experience loss... grief?
All drama vi upplever i livet, allt det där tragiska, är ingenting.
subdirectory_arrow_right All that drama we experience in life, what we think is tragic, is nothing.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar