Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uppträder på engelska

— översättning och exempelmeningar

behave

Alla som uppträder egendomligt behöver inte vara galna.
subdirectory_arrow_right All people who behave strangely are not insane.

appear

Jag kanske uppträder i vit slips och frack.
subdirectory_arrow_right I might even appear in white tie and tails.

perform

Uppträder du i Miami?
subdirectory_arrow_right You say you perform in the Miami area?
lägg till

Exampel meningar till uppträder

Utanför ruinerna uppträder några Totonacaindianer för turister.
subdirectory_arrow_right Outside the ruins some Totonaca Indians were performing for tourists.
Mariachin kommer från Mexico, men Managua har över 100 egna band som uppträder varenda kväll.
subdirectory_arrow_right The Mariachi come from Mexico, but Managua alone has over a hundred who perform every night of the week.
Alla som uppträder egendomligt behöver inte vara galna.
subdirectory_arrow_right All people who behave strangely are not insane.
Aldrig! Vem vill dra en järnväg till en håla där spöken uppträder i grottor?
subdirectory_arrow_right Who's going to run a railroad... into a hole where spooks perform their medieval antics in dirty cabins?
Medan de två clownerna uppträder, yrar hon.
subdirectory_arrow_right As the clowns perform, she becomes delirious.
Jag uppträder.
subdirectory_arrow_right I'm a performer.
När jag uppträder gör jag alltid mitt bästa och då behöver jag mitt folk.
subdirectory_arrow_right When I do the shows I try my best to do what I can to perform and I need the elements and all of these people function for me...
Han uppträder så som Gud borde uppträda.
subdirectory_arrow_right He behaves the way God ought to behave.
Jag hade aldrig vetat hur damer och herrar uppträder... om det inte varit för överste Pickering.
subdirectory_arrow_right I should never have known how ladies and gentlemen behave if it hadn't been for Colonel Pickering.
Ni uppträder som om dumhet vore en dygd.
subdirectory_arrow_right You behave as if stupidity were a virtue.
Om inte Botten Upp är en strippklubb och han uppträder där.
subdirectory_arrow_right Unless of course the Bottoms Up is a strip club and Scaramanga is performing there.
Ni uppträder olämpligt mot en äldre man.
subdirectory_arrow_right You behave most improperly to an old man.
När din röst är lika opolerad som ditt ansikte, Louis... låter du lika impotent på dagen, som när du uppträder på natten.
subdirectory_arrow_right When your speech is as coarse as your face, Louis you sound as impotent by day as you perform by night.
Så länge ni uppträder som proffs.
subdirectory_arrow_right Just behave like ya know what you're doin'.
Så jag låter honom svettas, tar kontrollen och uppträder oberäkneligt.
subdirectory_arrow_right So make him sweat it out for a while, assume control, then behave erratically. Yeah.
Utan att utsätta dig själv för fara, vill vi att du uppträder som vanligt.
subdirectory_arrow_right So, obviously, without compromising yourself, we need you to behave in the same way you always have with him.
Jag deltar i, och har äran att vara dirigent för en samling musiker som uppträder vid Renässansens mässor och andra kulturella tillställningar i centrala och södra Mississippi.
subdirectory_arrow_right I perform in, and have the honor of directing, a period-instrument ensemble that performs at Renaissance Fairs and other cultural fora throughout central and southern Mississippi.
Du spelar in filmer och uppträder.
subdirectory_arrow_right Recording or performing or filming or making appearances.
Du har rätt, Jeanie, och för att de inte uppträder enligt fysikens lagar, så skapar det en reva i vårt universum.
subdirectory_arrow_right Well, you're quite correct, Jeanie. Because these particles don't behave according to any laws of physics... in our space-time... they're creating a tear in the fabric of our universe.
Jag uppträder på Lady Gaga-kvällar så att jag kan undanröja mina alkoholisttendenser genom uppträdande.
subdirectory_arrow_right I am performing on Lady Gaga nights so I can displace my alcoholic tendencies J Through performance J
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar