Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uppvisar på engelska

— översättning och exempelmeningar

show

Besättningen har behov av, att du uppvisar mod, inte fruktan.
subdirectory_arrow_right The crew need you to show courage, not fear.
lägg till

Exampel meningar till uppvisar

Jag förebrår likgiltigheten som vissa av oss uppvisar inför dess löften.
subdirectory_arrow_right I'm blaming the indifference... that some of us show to its promises.
Och de uppvisar inga andra tecken på att nåt skulle vara galet?
subdirectory_arrow_right Yet a person suffering from pathological intoxication may otherwise show no evidence of mental disorder?
Besättningen har behov av, att du uppvisar mod, inte fruktan.
subdirectory_arrow_right The crew need you to show courage, not fear.
Dessutom uppvisar offrets ben låsningar av lederna vid höfter och knän.
subdirectory_arrow_right Also, the victims bones show freezing of the joints at the hip and knee.
Både pollen och slammet uppvisar spår av komplexa kemikalier.
subdirectory_arrow_right The pollen and silt both show traces of complex chemicals.
De som inandats askan uppvisar metaboliska problem.
subdirectory_arrow_right Those who inhale the ash... show dysfunction in their metabolic system.
Ledsen, men du uppvisar inte precis enastående ledaregenskaper.
subdirectory_arrow_right Sorry, but to be honest, you don't exactly show outstanding leadership qualities.
Om inte Caesar uppvisar mänsklig intelligens under mötet...
subdirectory_arrow_right Caesar has got to show some human intelligence at that board meeting...
Ta inte kontakt med nån som uppvisar dessa symtom, då de anses vara extremt farliga och dessutom kan vara smittsamma.
subdirectory_arrow_right Do not come into contact with anyone who may show these symptoms... for they are considered extremely dangerous and not to mention, possibly contagious.
Ja, men om det är ett respiratoriskt virus uppvisar vissa symtom direkt medan andra inte påverkas alls.
subdirectory_arrow_right Yeah, but from what I've studied, if it's a respiratory virus some show effects immediately and it may not affect others at all.
Varje gång jag intervjuar mina patienter och visar dem den här, uppvisar de alla samma känsla.
subdirectory_arrow_right And every time I interview one of my patients and show them this... they all express the same emotion.
De uppvisar exceptionell uppfinningsrikedom.
subdirectory_arrow_right They show exceptional ingenuity.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar