Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utbyte på engelska

— översättning och exempelmeningar

exchange

Vill du släppa barnen i utbyte mot intervjun?
subdirectory_arrow_right Exchange the kids for the interview.
lägg till

Exampel meningar till utbyte

Helena återlämnad, i utbyte mot att ni lämnar Troja.
subdirectory_arrow_right The return of Helen, in exchange for which... youagreedto sail from these shores.
Jag har erbjudit Kyle Bates... i utbyte mot henne säkra återkomst.
subdirectory_arrow_right I have offered Kyle Bates... in exchange for her safe return.
I utbyte att lämna honom ifred, får jag pengar.
subdirectory_arrow_right In exchange for leaving him alone, he gives me a profit percentage. I will be rich, Jack.
Vilket nöje att stöta på ett sådant utbyte av andlig harmoni.
subdirectory_arrow_right What a pleasure to come upon such an exchange of spiritual harmony.
Ni överlämnar vår sekond och skyttel i utbyte mot er frihet.
subdirectory_arrow_right Here are the terms, gentlemen. The safe return of our First Officer and shuttlecraft in exchange for your freedom.
Men i utbyte, låt Sen och hennes föräldrar återvända till deras värld.
subdirectory_arrow_right But in exchange, return Sen and her parents to the human world
I utbyte för dem vill ha 40 av era fasvapen, såna vi fann i er kapsel.
subdirectory_arrow_right In exchange for their safe return, we want 40 of your phase weapons, the same type we found aboard your shuttle.
Jag lämnar tillbaka honom oskadd i utbyte mot Behrooz Araz.
subdirectory_arrow_right I will return him to you unharmed in exchange for Behrooz Araz.
Och i utbyte för den här... drogen? Vad vill du ha istället?
subdirectory_arrow_right And in exchange for this drug, what do you want in return?
Jag ska övertala Jack att återvända hit, i utbyte mot att vi friges.
subdirectory_arrow_right I'm to find Jack and convince him to return to Port Royal. In exchange, the charges against us will be dropped.
Vi kommer ge dig förmånen att tvivla i utbyte mot denna.
subdirectory_arrow_right I guess I don't. Well, I'll tell you what. We will give you the benefit of the doubt in exchange for this.
L utbyte mot vår vänskap ber vi endast om att du återlämnar vår flagga.
subdirectory_arrow_right In exchange for our friendship all we ask is that you return our flag.
Jag jobbade som utbyte och återvände till Piggly Wiggly på sommaren.
subdirectory_arrow_right I worked exchange and return at the Piggly Wiggly one summer.
Wayne Palmer skrev precis på om att tillåta Jack Bauer att lämna över hemlig rysk teknologi till Kineserna i utbyte mot en gisslan.
subdirectory_arrow_right Wayne palmer just issued a finding allowing jack bauer to hand classified russian technology over to the chinese in exchange for the return of a covertly held hostage.
Wayne Palmer bevilljade att Jack ska genomföra ett utbyte med högt klassifierad rysk försvarsteknologi till kineserna i utbyte av en gisslan som hålls fånge.
subdirectory_arrow_right Wayne Palmer just issued a finding allowing Jack Bauer to hand classified Russian technology over to the Chinese in exchange for the return of a covertly held hostage.
Väl på marken... INGEN TRÄFF... får de allt USA har att erbjuda för ett framgångsrikt utbyte...
subdirectory_arrow_right Once on the ground they will be afforded all America has to offer in return for a prosperous exchange...
Jag överlämnar mig själv i utbyte mot pojken.
subdirectory_arrow_right I will hand myself over to you in exchange for the boy's safe return.
Han ser till att det betalas och att du återfår ditt liv i utbyte mot mitt och barnet jag bär.
subdirectory_arrow_right He can see it paid. Your life returned to you, in exchange for mine and the child I carry.
Paramount distribuerar det bara i utbyte mot 40% av vinsten.
subdirectory_arrow_right Paramount only distributes it... in exchange for 40% of the profits.
Och i utbyte säljer han dem uniformer som inte står för något alls och intäkterna går till hans rättssak.
subdirectory_arrow_right In exchange, he sells them uniforms signifying nothing, with the profits being used to fund his appeal.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar