Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utesluter på engelska

— översättning och exempelmeningar

eliminate

Varje kväll utesluter vi en person.
subdirectory_arrow_right Every night we'll eliminate one person.

exclude

Men jag utesluter inte att det är krig.
subdirectory_arrow_right But I don't exclude the possibility of war.
lägg till

Exampel meningar till utesluter

Om jag har förstått er rätt utesluter vetenskapen bedrägeri mentalsjukdom och mirakel.
subdirectory_arrow_right If I have correctly understood your report, Doctor, it is this: Science excludes fraud. It excludes mental disease and a miraculous occurrence.
Men jag utesluter inte att det är krig.
subdirectory_arrow_right But I don't exclude the possibility of war.
Med vad vi förnekar oss själva vad vi motstår och vem vi utesluter.
subdirectory_arrow_right By what we deny ourselves... what we resist... and who we exclude.
... som inte utesluter någonting...
subdirectory_arrow_right Who excludes nothing,
Faktum är att de systematiskt utesluter frågan om inte orsaken till våldet i själva verket finns utanför i saker som är helt uppenbara så som graden av arbetslöshet osäkra anställningar det faktum att framtiden är otrygg-
subdirectory_arrow_right In fact, they systematically exclude the question of whether the causes of violence do not reside outside that universe, in things that are totally obvious, such as the unemployment rate, job insecurity, temporal insecurity, the fact that the future is uncertain,
Det blir bara fler regler som utesluter mig.
subdirectory_arrow_right It's just more rules, more stupid rules that exclude me.
Om vi utesluter nattskräck så kan det vara något systemiskt.
subdirectory_arrow_right If we exclude the night terrors, it could be something systemic.
Men du utesluter det inte?
subdirectory_arrow_right But you wouldn't exclude the possibility?
Om du inte agerar under en vecka... utesluter de dig kanske från jävla dominospel eller sånt.
subdirectory_arrow_right Maybe you don't act for a week... maybe they exclude you from fucking dominoes or the like.
Och om du utesluter henne från denna utvecklande upplevelse, kan du märka henne för livet.
subdirectory_arrow_right And if you harshly exclude her from this formative experience, you could scar her for life.
Jag känner att tills de kan gifta sig precis som vi... och ha samma rättigheter, så vill jag inte använda mig av systemet... som utesluter och diskriminerar dem jag älskar mest.
subdirectory_arrow_right I feel in my heart... until they can get married like we can and have the same rights that we have. I don't wanna use the same system that excludes and discriminates against the very people I love the most!
Jag utesluter inte Dan, men han är inte mitt ansvar.
subdirectory_arrow_right I don't mean to exclude dan, it's just that he's not my responsibility.
Det utesluter inte de rika.
subdirectory_arrow_right That does not exclude the independently wealthy.
Om vi inte utesluter någon ur fältet och styr händelserna i en annan riktning.
subdirectory_arrow_right Unless we can exclude someone from the field who can steer events in another direction.
Det utesluter dig för dagen.
subdirectory_arrow_right I must exclude you for the day.
Vi utesluter inte nån.
subdirectory_arrow_right We don't exclude anyone here.
Ni utesluter inte att det har med hans arbete att göra.
subdirectory_arrow_right We don't exclude it may concern his work. We don't exclude anything.
Det är för att vi utesluter honom.
subdirectory_arrow_right He's a jerk because we exclude him.
Det utesluter honom inte.
subdirectory_arrow_right Well, that doesn't exclude him.
Ett ord som medvetet fastslår uppsåt utan minsta missförstånd vilket utesluter barndom.
subdirectory_arrow_right A word which deliberately establishes intent without any hint of a misunderstanding which excludes childhood.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar