Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utfall på engelska

— översättning och exempelmeningar

attack

En förutsägbar attack får ett förutsägbart utfall.
subdirectory_arrow_right A predictable attack has a predictable outcome.

result

Mitt så kallade genombrott var inte ett genis utfall.
subdirectory_arrow_right My so-called breakthrough wasn't the result of my genius.

outcome

Vi var tillfredsställda med tvistens utfall.
subdirectory_arrow_right We were satisfied with the outcome of the litigation.
lägg till

Exampel meningar till utfall

Vi var tillfredsställda med tvistens utfall.
subdirectory_arrow_right We were satisfied with the outcome of the litigation.
Sannolikhetsbedömningen visade inte detta utfall.
subdirectory_arrow_right Probability assessment did not anticipate this outcome.
Alla hade kunnat ha ett annorlunda utfall.
subdirectory_arrow_right Any one of which could have had a different outcome.
Anledningen är att en av er har dömt rättegångens utfall på förhand och bestämt sig om den svarandes skuld.
subdirectory_arrow_right On the grounds that one of the panel has already prejudged the outcome of this trial and determined the guilt of the defendant.
Anekdotiska bevis tyder på att bekanta spelare spelar oavgjort i 75-80 procent av fallen på grund av begränsat antal utfall.
subdirectory_arrow_right Anecdotal evidence suggests that in the game of rock-paper-scissors, players familiar with each other will tie 75 to 80% of the time due to the limited number of outcomes.
Kan galaktiska linjen vara en utlösare, i ett utfall mänskligheten kontrollerar?
subdirectory_arrow_right Can the galactic alignment the starting point for an outcome, that humanity is sent?
Trots sina dystra förutsägelser beskriver, Nostradamus framtiden med många möjliga utfall.
subdirectory_arrow_right Despite his gloomy predictions, Nostradamus describes the future with many possible outcomes.
Det är utfall ett.
subdirectory_arrow_right That's outcome one.
Utfall två... om hon dödar mig.
subdirectory_arrow_right Outcome two... is she kills me.
100 000 gener, tusentals kvinnor och ett osäkert utfall?
subdirectory_arrow_right 100, 000 genes, several thousand women, and no certain outcome?
Alla utfall är till min fördel.
subdirectory_arrow_right I don't care. All outcomes favor me.
Om du sen står på denna mur och skjuter en ny pil, så finns det fortfarande bara samma två möjliga utfall... antingen flyger den oändligt ut i rymden, eller träffar den ett slags hinder där du kan stå och skjuta ännu en pil.
subdirectory_arrow_right Now if you stand on that wall and shoot another arrow, there are only the same two possible outcomes... it either flies forever out into space, or it hits some boundary where you can stand and shoot yet another arrow.
Det finns bara ett utfall här och det är dödsstraff.
subdirectory_arrow_right There is only one outcome here, and that is the death penalty.
Med samma utfall.
subdirectory_arrow_right With the same outcome.
Tja, är det uppenbart att vi har två möjliga utfall.
subdirectory_arrow_right Well, then clearly we have two possible outcomes.
Jag såg mötets alla tänkbara utfall.
subdirectory_arrow_right I've seen all possible outcomes of this meeting.
Ett oändligt antal möjligheter, oändligt många val och utfall.
subdirectory_arrow_right An infinite number of possibilities, an infinite number of choices, an infinite number of outcomes.
Rädsla, gör en lista på alla negativa utfall första skoldagen.
subdirectory_arrow_right I need a list of all the possible negative outcomes on the first day at a new school.
Åh, man måste göra vad man kan för att få ett fördelaktigt utfall som förmodat möjligt.
subdirectory_arrow_right Well, one needs to do what one can to make a favorable outcome as likely as possible.
Det kan vara ett möjligt utfall, Ers nåd.
subdirectory_arrow_right That could be a possible outcome, Your Honor.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar