Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utgång på engelska

— översättning och exempelmeningar

exit

Utgång 1 på motorvägen Gröna hagen vid Apelsinblomsöverfarten.
subdirectory_arrow_right Exit 1 on Green Pastures Highway at the Orange Blossom Flyover.

end

Det finns en utgång längst ner.
subdirectory_arrow_right Looks like there's a way out at the far end.
lägg till

Exampel meningar till utgång

Krigets utgång kan bero på dig.
subdirectory_arrow_right The outcome of the war may depend on how you handle it.
Det skulle avgöra krigets utgång.
subdirectory_arrow_right That battle would decide the outcome of the war.
Lokomotiv slogs sönder, trots att de hade behövts. En planerad evakuering inleddes. Den räddade Ryssland och påverkade krigets utgång.
subdirectory_arrow_right The locomotives had been destroyed, although they were very necessary, therefore an evacuation was initiated that, in the end, it would save Russia e would modify the course of the war.
Gå till närmaste utgång.
subdirectory_arrow_right Please proceed to the nearest emergency exit.
Det är ingen utgång!
subdirectory_arrow_right This is not an exit. This is not an exit.
Förlusten av bollen kommer utan tvivel att ha inflytande på spelets utgång.
subdirectory_arrow_right The loss of this ball is going to affect the outcome of this game.
Men vad som händer Howard Paige är avgörande för krigets utgång.
subdirectory_arrow_right But right now, you can draw a direct line between Howard Paige and the outcome of this war.
Det finns en utgång det är bara en utgång, dörren
subdirectory_arrow_right There will be exit Only one exit, the door
Führern förlorade allt hopp om en bra utgång av det hela.
subdirectory_arrow_right The Führer lost all hope of a good outcome.
Knuffat mig in i den där gränden utan utgång där dagar och nätter är eviga.
subdirectory_arrow_right Pushing me into that alley without exit where days and nights never end
Hitta närmsta utgång, blöt en trasa och täck din näsa och min.
subdirectory_arrow_right Find your nearest emergency exit, then soak a washcloth and cover your nose and mouth.
Franke, kolla alla olyckor med dödlig utgång de senaste månaderna...
subdirectory_arrow_right Franke, check all unusual accidents with fatal outcomes in the past few months...
Du lovar aldrig en patients familj en bra utgång!
subdirectory_arrow_right You never promise a patient's family a good outcome!
Nej, jag sa varje utgång, inte varannan utgång.
subdirectory_arrow_right No, I said every exit, not every other exit.
Vänta... utgång 7. Och utgång 9.
subdirectory_arrow_right Wait, exit seven and exit nine.
En alternativ tidslinje, med en annan utgång.
subdirectory_arrow_right An alternate timeline with a different outcome.
Det kommer killar hit som försöker återskapa inbördeskriget och hoppas på en annorlunda utgång
subdirectory_arrow_right I got guys who come in here trying to recreate civil war battles hoping for a different outcome.
Jag vet att en lokaltidning inte kan påverka krigets utgång men det är ett bra jobb och din far...
subdirectory_arrow_right I know it's just a local newspaper and I know it's not going to change the outcome of the war or anything, but it's a good job, and your father...
Krigets utgång beror på hur snabbt jag kan vara i Irkutsk.
subdirectory_arrow_right The outcome of the war depends on how soon I will be in Irkutsk.
Bravo och Deltateam, fall in mot alternativ utgång.
subdirectory_arrow_right Bravo and Delta teams, close in from alternate exit points. Yes, sir!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar