Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utifrån på engelska

— översättning och exempelmeningar

from outside

Utifrån, från din plats nära skithuset.
subdirectory_arrow_right From outside, at your post near the shitter.

on the basis of

Lnte utifrån ett obekräftat rykte.
subdirectory_arrow_right Not on the basis of an unsubstantiated rumor.

from without

Vektorerna jagar oss inifrån Ilaria utifrån.
subdirectory_arrow_right The vectors are hunting us from within, ilaria from without.
lägg till

Exampel meningar till utifrån

Men gärningsmannen kom utan tvekan utifrån sjukhuset och lämnade området efter dådet.
subdirectory_arrow_right However, there is no doubt that the perpetrator came from outside and left the premises immediately after the crime.
I 25 århundraden har vi burit upp storslagna kulturer som alla har kommit utifrån.
subdirectory_arrow_right Very old. For more than 25 centuries, we have borne the weight of superb civilizations that have come from outside, never of our own creation, none we could call our own.
Men med en lämplig sändare kan man även styra hjärnan utifrån.
subdirectory_arrow_right A suitable transmitter would even let you control the brain from outside.
Jag, jag titta på allt det här utifrån.
subdirectory_arrow_right Me, I look at all this from outside.
Det syns inte ens utifrån på grund av buskarna.
subdirectory_arrow_right You can't even see it from outside, because of the bushes.
Vi sysselsätter 50 män utifrån fem dollar om dagen... och $ 50 för varje tjuv nötkreatur skott eller hängas.
subdirectory_arrow_right We are employing 50 men on the basis of five dollars a day... and $50 for every cattle thief shot or hung.
Men han måste ha några utifrån.
subdirectory_arrow_right But he needs kids from outside to handle it.
Folk utifrån.
subdirectory_arrow_right People from outside the department.
Vi borde ju trivas var som helst, men nu behövs hjälp utifrån.
subdirectory_arrow_right I know we should make our heaven and earth where we are. However, I fear I've faltered and need some help from outside.
Kulan kom utifrån.
subdirectory_arrow_right But the bullet came from outside.
Lnte utifrån ett obekräftat rykte.
subdirectory_arrow_right Not on the basis of an unsubstantiated rumor.
Vi arbetar utifrån radiosamtal från Snowfield och överflygningar.
subdirectory_arrow_right We operate on the basis of... very broken communication, and an aerial recon. Both inconclusive.
Kan vi inte fresta det med rikliga mängder mat utifrån?
subdirectory_arrow_right Well... what if we tempt it with food from... from outside the membrane sort of like an all-you-can-eat buffet or something? Yeah.
Förlåtelse från andra är bra, men det är bara ord när det kommer utifrån.
subdirectory_arrow_right Look, forgiveness from other folks is good but ain't nothing but words from outside.
Jag märkte att mina arbetsuppgifter bestämdes utifrån mitt kön.
subdirectory_arrow_right Your Honor, I started to notice my assignments were being determined on the basis of my sex.
Eftersom interaktionen utifrån motstridiga roller, inte är vettig ändå.
subdirectory_arrow_right Because interaction on the basis of counter conflicting roles does not make sense anyway.
... av dem som sätter press på Sydafrika, utifrån som inifrån.
subdirectory_arrow_right ... people who put pressure on South Africa, from outside and from within.
Ska vi starta en sökning utifrån en dröm, och så mår hon bra?
subdirectory_arrow_right We launch this search on the basis of nothing other than this woman's dreams and it turns out she's fine?
Männen kom utifrån, inte från byn. Hur många män?
subdirectory_arrow_right He said the men came from outside, not from his village.
Utifrån vissa axiom med slutledning kan man nå en välgrundad slutsats. Är det inte så?
subdirectory_arrow_right On the basis of certain axioms and by using valid reasoning, you can reach a valid conclusion, isn't that so?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar