Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utom på engelska

— översättning och exempelmeningar

except

Utom för en kort tid på torken.
subdirectory_arrow_right Except for an interlude in alcoholic sanitariums.

outside

Lämna den nånstans utanför utom synhåll.
subdirectory_arrow_right Outside with it, leaned somewhere out of sight.

beyond

Utom räckhåll för dig.
subdirectory_arrow_right For now, beyond your reach.
lägg till

Exampel meningar till utom

Fåglar lever ett hårdare liv än vi utom rovfåglar och de som är starka.
subdirectory_arrow_right He thought, The birds have a harder life than we do... except for the robber birds and the heavy, strong ones.
Utom kanske att driva ut en ko ur en fålla.
subdirectory_arrow_right No, except maybe drive a cow out of a closet.
Kan ni kalla hit alla passagerarna i den hår ordningen, utom prinsessan som år av kungligt blod och åldre ån hon vill ge sken av.
subdirectory_arrow_right Excellent, Pierre. And could you summon the passengers to me here, one by one in this order, except for the Princess Dragomiroff, who is not only of royal blood, but also much older than she tries not to look.
Det är inget fel på chefen utom att han är skitskraj.
subdirectory_arrow_right There's nothing wrong with the Captain except that he's absolutely scared out of his mind.
Så när man ser tillbaka var det ett bättre krig, utom om man just slutat skolan och åkte söderut i ett armétåg och visste att om två månader skulle man slåss för livet.
subdirectory_arrow_right So, looking back, it was one ofyour better wars except ifyou were a year out of high school heading south in a troop train knowing in two months you'd be in a mudhole fighting for your life.
Utom att döda dig. förstås.
subdirectory_arrow_right Except for the part about killing him. Except for that, yes.
Utom det här.
subdirectory_arrow_right Except for... Except for this.
Det som är sant, och tro mig när jag säger att jag har sett det är att en del människors hat mot slaveriet överträffar allt annat utom det mot slaven själv.
subdirectory_arrow_right What is true, Mr. Tappan, and believe me when I tell you I've seen this, is that there are some men whose hatred of slavery is stronger than anything except for the slave himself.
Alla kan få veta det utom Silvio, som skulle vräka mig. Jag skulle få dansa...
subdirectory_arrow_right I don't care if the whole world knows, except for Silvio who'd throw me out of the apartment where I'd be dancing...
Jag hade inget liv utanför jobbet, utom min hund, Winston.
subdirectory_arrow_right I had no life, though, outside my work, except for my dog, Winston.
I Kazakstan är det olagligt att mer än fem kvinnor är på samma plats. Utom på bordellen eller i graven.
subdirectory_arrow_right In Kazakhstan it is illegal for more than five woman to be in the same place except for in brothel or in grave.
Ingen kände till att JJ samlar på fjärilar utom mig.
subdirectory_arrow_right Should have realized sooner than that. Nobody knows things like the fact that jj collects butterflies Except for me.
Har ingen på utsidan, utom före detta fru och unge, så jag sitter här och lär allt man behöver veta om lagen.
subdirectory_arrow_right Don't really have anybody on the outside except for my ex-wife, my kid, so I hunker down here, learn everything there is to know about the law.
Utom killen därute.
subdirectory_arrow_right Except for the guy outside.
Mannen som dök upp från ingenstans och räddade världen, utom ibland.
subdirectory_arrow_right The man who appears out of nowhere and saves the world. Except sometimes he doesn't.
Utom Tess.
subdirectory_arrow_right Except for Tess. Except for Tess.
Utom för den här, den här uppgraderingen här.
subdirectory_arrow_right Except except for this this upgrade here.
Utom Jax, han är den enda på insidan, och det är farligt.
subdirectory_arrow_right Except for Jax, he's the only one on the inside, and that's dangerous.
Alla utom Ming.
subdirectory_arrow_right To everyone except Ming. Except for Ming.
Om det funkar vinner alla på det. Utom akvarieaffären som vi slänger ut.
subdirectory_arrow_right Look, if this works out, everybody's gonna win... except for that tropical fish store we're booting out of there.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar