Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utrikes på engelska

— översättning och exempelmeningar

international

Inget krav på ansvar från någon grupp, enskild eller utrikes.
subdirectory_arrow_right No claims of responsibility by any groups, domestic or international.
lägg till

Exampel meningar till utrikes

Du kanske kan flyga utrikes?
subdirectory_arrow_right Maybe you could wangle an overseas run. I'd buy that for you. No.
Jag har hört så mycket om er I mitt hemland och utrikes.
subdirectory_arrow_right Mrs. Millett, please forgive my rudeness. But I've heard so much about you both in my country and abroad that I couldn't possibly let this opportunity slip by.
Passagerare som landat med Philippine Airlines flight 118 välkomna till Manila utrikes flygplats.
subdirectory_arrow_right Passengers arriving on Philippine Airlines flight 118, welcome to Manila International Airport.
Och vi går utrikes: Amazon-kärnkraftverket har exploderat och utfallet drabbar världens största regnskog.
subdirectory_arrow_right On the international scene, the Amazon Nuclear Power Facility, has blown its stack, irradiating the world's largest rain forest.
Sport, utrikes, bostäder?
subdirectory_arrow_right International? Apartment listings?
Utrikes, då.
subdirectory_arrow_right All right, international.
Utrikes nyheter. Terroristen Allal bin-Hazzad dödades idag i en oförklarlig explosion på en yacht i Medelhavet.
subdirectory_arrow_right In international news, terrorist Allal bin-Hazzad was killed today in an unexplained explosion on a yacht in the Mediterranean.
L enlighet med reglerna träder jag nu i ert ställe. Från och med nu företräder jag Tyskland både i inrikes och utrikes frågor.
subdirectory_arrow_right According to the law of succession, I will now step into your position and will undertake to represent Germany both in internal and external matters.
Vi går utrikes... 3 1 städer och länder har stämt vapentillverkare som inte begränsar ungdomars och kriminellas tillgång till vapen.
subdirectory_arrow_right Now on the international. 31 cities and countries have brought charges against manufacturers claiming they're not doing enough to keep guns out of the hands of children and criminals.
Det finns pengar på konton utrikes.
subdirectory_arrow_right You're set in perpetuity. There's money in overseas accounts.
Ring din kontakt på utrikes departementet.
subdirectory_arrow_right Call your friend at the State Department. See what he can tell you.
Låt oss kalla det en utrikes underrättelsetjänst.
subdirectory_arrow_right But it can be briefly described as overseas intelligence.
Han är utrikes.
subdirectory_arrow_right He's international.
Inget krav på ansvar från någon grupp, enskild eller utrikes.
subdirectory_arrow_right No claims of responsibility by any groups, domestic or international.
Ray Fuller tillbringade sin karriär och gav sitt liv... för att skydda vår nation från de som vill oss ont både här och utrikes.
subdirectory_arrow_right Ray Fuller spent his career... and gave up his life... protecting our great nation from those who seek to bring it down both here and abroad.
Säger han som använder koranen till utrikes politik.
subdirectory_arrow_right Says the man who uses the Koran to serve you as foreign policy.
Vid varje tillfälle du får så gå rakt på utrikes politiken, gå rakt på Mao gå rakt på Kruschoff.
subdirectory_arrow_right So any opportunity you get, go right to foreign policy, go right to Mao go right to Khrushchev.
Utrikes...
subdirectory_arrow_right The State...
Men Logans erfarenhet med utrikes politik och hans förhandlingsförmåga har redan bevisats en stor tillgång i timmarna innan undertecknandet.
subdirectory_arrow_right But President Logan's experience with foreign policy and his skills in negotiation have already proven to be a great asset in these final hours before the signing of the peace agreement with the Islamic Republic.
Jag kontaktar Washington, jag kontaktar Utrikes Departementet om jag måste.
subdirectory_arrow_right So what are we dictating for? I'll go to Washington. I'll go to the State Department if I must.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar