Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

utsatt på engelska

— översättning och exempelmeningar

vulnerable

En ganska utsatt plats.
subdirectory_arrow_right That's a vulnerable position, don't you think?

exposed

Utsatt och svag som ni är i denna helveteshåla...
subdirectory_arrow_right Exposed as you are, in this hell.
lägg till

Exampel meningar till utsatt

En ganska utsatt plats.
subdirectory_arrow_right That's a vulnerable position, don't you think?
Jag är för utsatt.
subdirectory_arrow_right Because I'm too vulnerable.
Framsidan är mer utsatt.
subdirectory_arrow_right A front suite is more vulnerable.
Vi vet båda hur dessa mönster gör dig utsatt för en attack.
subdirectory_arrow_right We both know only too well how these patterns leave you vulnerable to attack.
Eftersom hela säkerhetsstyrkan har slagits ut av afasi är Promenaden utsatt.
subdirectory_arrow_right And since the entire security force has been stricken with aphasia the Promenade is in a vulnerable position.
Systemherrarnas splittrade styre är ett mycket mer utsatt mål än en kraftfull Goa'uld.
subdirectory_arrow_right The disorganisation of the System Lords' fragmented rule is a far more vulnerable target than one powerful Goa'uld.
Har inte varit i nagra situationer da jag varit utsatt för goa'uldernas zatarc-teknologi.
subdirectory_arrow_right I have not been in any situations where I would be vulnerable to the Goa'uld Zatarc technology.
Helt utsatt, och tämligen sårbar.
subdirectory_arrow_right Totally exposed, and quite vulnerable.
Hon har en väldigt utsatt position.
subdirectory_arrow_right But she's in a rather vulnerable position, you know.
Han är utsatt.
subdirectory_arrow_right He's vulnerable.
Men just nu är det mycket utsatt.
subdirectory_arrow_right Just now, however, it's very vulnerable.
Trots att den är fridlyst, jagas sillvalen än idag och är väldigt utsatt.
subdirectory_arrow_right Although supposedly protected, the fin whale is still hunted today and is extremely vulnerable.
Hon är redan utsatt honom på hans mest sårbara.
subdirectory_arrow_right She's already exposed him at his most vulnerable.
De levde ihop, hon såg när han var som mest utsatt.
subdirectory_arrow_right They lived together, slept together. She saw him at his most vulnerable.
Det handlar om en utsatt människas psykiska tillstånd och välbefinnande och om material som är sekretessbelagt och i vissa delar kan komma att beröra rikets säkerhet.
subdirectory_arrow_right The case is about the mental condition and the welfare of a vulnerable person and about material that is classified as confidential and in some areas may impact on national security.
Tja, antingen är hon faktiskt kär i dig och rädd, ... eller så insåg hon att gårdagsnatten var ett gigantiskt misstag... du var behövande och utsatt, hon var moderlig...
subdirectory_arrow_right Well, either she's actually in love with you and scared, or she realized last night was a gigantic mistake... you were needy and vulnerable, she was maternal...
Att vara så där utsatt krävs en massa Pringles.
subdirectory_arrow_right To be that vulnerable takes a lot of Prings.
Det är det jag menar, hon gick inte ner i kylsystemet, som var utsatt, men hon kan inte ha blivit utsatt, för hon var inte nere i kylsystemet.
subdirectory_arrow_right That's what I'm saying, she didn't go into the tunnels, they were exposed, but she couldn't have been exposed, she wasn't in the tunnels.
Den grundläggande principen i självförsvar är förmågan att slå din motståndare i en utsatt plats så snart du känner en öppning.
subdirectory_arrow_right The fundamental principle of self-defense is the ability to strike your opponent in a vulnerable spot as soon as you sense an opening.
Du är utsatt. Ibland avgår statsministrar plötsligt.
subdirectory_arrow_right As the PM you're vulnerable.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar