Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

uttryck på engelska

— översättning och exempelmeningar

expression

Det är ett uttryck.
subdirectory_arrow_right That's just an expression.

expressive

Lite skinn behövs för att visa uttryck.
subdirectory_arrow_right You need sufficient slack for the face to remain expressive.
lägg till

Exampel meningar till uttryck

Ell uttryck bara.
subdirectory_arrow_right It's just an expression.
Det är ett uttryck.
subdirectory_arrow_right That's just an expression.
Ett väldigt fint uttryck, inte sant?
subdirectory_arrow_right That's a very nice expression, isn't it?
Inför döden var smidig och ofodrad... intetsägande i uttryck, vilket ofta händer.
subdirectory_arrow_right The face in death was smooth and unlined... bland in expression, which often happens.
Det är ett uttryck...
subdirectory_arrow_right It's an expression, Your Majesty.
Det är ett vardaglig uttryck, Sir Henry.
subdirectory_arrow_right It's a colloquial expression, Sir Henry.
Han hargrekisk profil, men hans moderna uttryck gör att han påminner om våra mest moderna skådespelare:
subdirectory_arrow_right He has a Greek profile, but the modernity of his expression brings him next to the most modern actor of our time, Paul Newman.
Hon har precis samma uttryck...
subdirectory_arrow_right Chief, the expression. It's exactly... I know.
Bara ett uttryck.
subdirectory_arrow_right Just an expression.
Här är alla uttryck, även det mest våldsamma, en längtan efter glömska.
subdirectory_arrow_right Here, all expression, even the most violent, is a desire for oblivion.
Inget kan vackrare ge uttryck åt det fina i vårt land än oskyldiga barnaröster.
subdirectory_arrow_right Is there a more beautiful expression of what is good in our country... thantheinnocentvoices of our children?
Ett amerikanskt uttryck.
subdirectory_arrow_right Oh, do not bother yourself. An American expression.
... Burtons uppgifter torde vara ett uttryck för ett komplex av hallucinationer, utlösta av atmosfärens inverkan, plus oklara symtom där hjärnbarken bidragit i någon mening genom excitation av associerade zoner.
subdirectory_arrow_right ... Burton's statements would appear to be the expression of a hallucinatory complex, induced by atmospheric influences of the planet, plus obscure symptoms to which the brain's cortical substance contributed in some measure through the excitation of associated zones.
Kan du inte välja nåt annat uttryck... ?
subdirectory_arrow_right Shoot. Can't you find another expression?
Lite mer uttryck i ansiktet...
subdirectory_arrow_right Looking for a cave or something like that. Little more expression in the face, sir.
Ralphus, bara ett teatralt uttryck.
subdirectory_arrow_right Ralphus, that was just a theatrical expression.
Det är ett Chippewa Falls uttryck.
subdirectory_arrow_right That's a Chippewa Falls expression.
Tala om uttryck, tala om sanning, men vilket sannare uttryck finns det än renheten hos en knuten näve?
subdirectory_arrow_right Talk about expression, talk about the truth, but what truer expression is there than the purity of the clenched fist?
Det kan funka åt andra hållet. Känslor påverkar vädret. Vädret är ett uttryck för Holman Hardts känslor.
subdirectory_arrow_right Well, who's to say that it doesn't work the other way around, that the way someone feels can affect the weather, that the weather is somehow an expression of Holman Hardt's feelings or-or-or better still, the feelings that he's not expressing?
Han har bara ett uttryck. Han skrämmer mig.
subdirectory_arrow_right He only has one facial expression. he scares me.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar