Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

yrkar på engelska

— översättning och exempelmeningar

move

Jag yrkar på krig mot USA.
subdirectory_arrow_right I move we declare war on the United States.

demand

För denne massmördare yrkar jag på avrättning i giljotinen.
subdirectory_arrow_right For this mass killer, I demand the extreme penalty.
lägg till

Exampel meningar till yrkar

För denne massmördare yrkar jag på avrättning i giljotinen.
subdirectory_arrow_right For this mass killer, I demand the extreme penalty.
Med tanke på det inträffade yrkar jag att rättegången ogiltigförklaras.
subdirectory_arrow_right If Your Honor pleases, in view of all the circumstances connected with the incident that has just occurred, at this time, I move for a mistrial.
Fotona lämnas till försvaret för undersökning... och vi yrkar p att de godtas som bevis.
subdirectory_arrow_right Photographs are tendered to the defence for examination and we move their admission as evidence.
Jag yrkar på krig mot USA.
subdirectory_arrow_right I move we declare war on the United States.
Jag yrkar därför på att underhuset ska begära gripandet och åtalandet av earlen av Strafford. För förräderi mot nationens folk!
subdirectory_arrow_right I therefore move that this House demands the arrest and impeachment of the earl of Strafford upon a charge of high treason against the people of this nation.
Jag yrkar på att underhuset ser som motståndare de som angriper dess medlemmar.
subdirectory_arrow_right I move this House declares as public enemies any who lay hands upon its members.
Jag yrkar också på...
subdirectory_arrow_right And I further move...
Jag yrkar också på att sådana åtgärder mot underhuset ses som ett brott mot folket.
subdirectory_arrow_right I move that action against this House be considered a crime against the people.
Jag yrkar på att underhuset begär kontroll över reservtrupperna.
subdirectory_arrow_right I move that this House demand the control of the militia.
Jag yrkar på att underhuset kräver stridsledningens omedelbara avgång. För att de saknar kompetens att leda detta parlaments styrkor.
subdirectory_arrow_right I move that this House demands the immediate resignation of the high command on the grounds that they be no longer competent to command the armed forces of this Parliament.
Jag yrkar...
subdirectory_arrow_right I move...
Jag yrkar på att överste Cromwell utnämns till överbefälhavare.
subdirectory_arrow_right I move that Colonel Cromwell be appointed...
Mina herrar... Jag yrkar på att underhuset ska sitta i tre år utan nyval.
subdirectory_arrow_right Gentlemen, I move that this House be given power to remain in office a further three years without re-election.
Jag yrkar att mr Merrick får fast hemvist på sjukhuset förutsatt att sjukhuset får bidrag motsvarande en bädd.
subdirectory_arrow_right I move that Mr. John Merrick be admitted on a permanent basis provided the hospital receives a yearly sum for the cost of one bed.
Kamrat ordförande, jag yrkar att vi genast bildar... det riktiga Kommunistpartiet... och kallar oss Amerikanska kommunistarbetarpartiet.
subdirectory_arrow_right Comrade Chairman, I move that we immediately constitute ourselves as the bona fide Communist party, and that we call ourselves the Communist Labor Party of America.
Jag yrkar att vi skickar en delegat till Moskva... för att Korninternen ska erkänna... Amerikanska kommunistarbetarpartiet...
subdirectory_arrow_right Comrade Chairman, I move we immediately send a delegate to Moscow to gain recognition by the Comintern for the Communist Labor Party of America,
Jag yrkar på att vi gör det enda vi kan göra för att befria kungariket från förbannelsen.
subdirectory_arrow_right I move that we do the only thing we can do to remove this curse from the kingdom.
Vi, staten Washington, yrkar på avslag.
subdirectory_arrow_right We, the people of the State of Washington, move the defendant be denied bail.
Ers Nåd, jag yrkar att Miss Vito diskvalificeras som expertvittne.
subdirectory_arrow_right Your Honour, I move to disqualify Miss Vito as a expert witness.
Jag yrkar på att rådet avskriver anklagelserna mot Narnregimen.
subdirectory_arrow_right I move that this council vote to dismiss all charges against the Narn regime.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar