Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

yrsel på engelska

— översättning och exempelmeningar

dizziness

Hans yrsel beror på en fasskiftning.
subdirectory_arrow_right Dizziness is from a phase shift in his visual receptors.

giddiness

Han talar om yrsel på slutet.
subdirectory_arrow_right He speaks of giddiness at the end.

nausea

Vi har illamående, andtäppa yrsel och huvudvärk.
subdirectory_arrow_right We've got nausea, shortness of breath dizziness and headaches.
lägg till

Exampel meningar till yrsel

Vi har illamående, andtäppa yrsel och huvudvärk.
subdirectory_arrow_right We've got nausea, shortness of breath dizziness and headaches.
Yrsel?
subdirectory_arrow_right Any dizziness?
Huvudvärk, illamående, yrsel?
subdirectory_arrow_right Headaches, nausea, dizziness?
Lllamående, yrsel.
subdirectory_arrow_right Nausea, dizziness...
Illamående och yrsel är vanligt.
subdirectory_arrow_right Severe nausea and dizziness are standard.
Ett par stygn, hjärnskakning, illamaende, yrsel.
subdirectory_arrow_right Oh, a couple of stitches, concussion, nausea, dizziness.
Precis, genom att de använder mindre än hälften av den friska luft som behövs, så ökar de mängden koldioxid inne i kabinen, som kan orsaka yrsel och illamående samtidigt som olika virus får fäste.
subdirectory_arrow_right Yeah, using under half the amount of fresh air needed for comfort, increasing the amount of carbon dioxide in the cabin, causing dizziness and nausea and allowing viruses to thrive.
Muntorrhet, yrsel, illamående... Men de kan bli allvarligare.
subdirectory_arrow_right Dry mouth, dizziness, nausea... but there is a chance they could be more severe.
Biverkningar kan vara magont, Illamående, huvudvärk, yrsel, feber och att tappa håret.
subdirectory_arrow_right Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever... and hair loss.
Bieffekter: illamående, huvudvärk, suddig syn, yrsel, analt läckage...
subdirectory_arrow_right Side effects may include, nausea, headaches, dry mouth, blurred vision, dizziness, anal leakage, kidney failure and massive stroke.
Nån som upplever yrsel, andningssvårigheter eller smärta?
subdirectory_arrow_right Now, is anyone experiencing any dizziness, shortness of breath, or pain?
Symptomen börjar med illamående, yrsel, ögonirritation.
subdirectory_arrow_right Initial symptoms include nausea, dizziness, burning eyes.
Har du yrsel eller andfåddhet?
subdirectory_arrow_right How are you feeling? You have any dizziness or shortness of breath?
Svettningar, illamående, yrsel, men det kan betyda flera olika saker.
subdirectory_arrow_right Sweating, nausea, dizziness, but that could mean several different things.
Bland andra störningar lider försöksobjektet av akut dinofobi, rädsla för yrsel, som ofta leder till illamående.
subdirectory_arrow_right Among other disorders, the test subject suffers from... An acute sense of unexplained dinophobia. A fear of dizziness that often results in nausea and vomiting.
Drabbades hon av yrsel?
subdirectory_arrow_right Any dizzy spells, anything like that?
[Hus, skriker] Dimsyn... huvudvärk, lite illamående, och yrsel.
subdirectory_arrow_right [House, yelling] Blurry vision... headache, a bit of nausea, and dizziness.
Har du någon yrsel eller huvudvärk?
subdirectory_arrow_right Are you experiencing any dizziness, headache?
Någon yrsel?
subdirectory_arrow_right Any dizziness?
Huvudvärk, yrsel och illamående.
subdirectory_arrow_right Headaches, dizziness, and nausea.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar