Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

yta på engelska

— översättning och exempelmeningar

surface

Sen kom en enorm explosion på solens yta.
subdirectory_arrow_right Then, a tremendous explosion on the surface of the sun.

area

Vi kan inte täcka en så stor yta.
subdirectory_arrow_right We can't cover this big an area

space

Georgia, vi delar en liten yta.
subdirectory_arrow_right Georgia, this is a small space we share.
lägg till

Exampel meningar till yta

Gått genom Forum, kanske, eller promenerat på Tiberns yta?
subdirectory_arrow_right Walking through the Forum, perhaps, or strolling on the surface of the Tiber?
Ikväll deltar de på segerbanketten som toppas med en särskild dessert. En stor röd tårta som avbildar Mars yta.
subdirectory_arrow_right Tonight, at 8 o'clock Pacific Daylight Time, the crew will attend the victory banquet topped by a special dessert, a 40 feet red cake, depicting the Martian surface.
Saker jag vet: jag fyller år den 7 december. 75 procent av jordens yta är täckt av sedimentära bergarter...
subdirectory_arrow_right Sedimentary rocks cover 75 percent of the earth's land surface... 75 percent of the earth's land surface...
Första våningen i huset är allmän yta, andra våningen är boyta.
subdirectory_arrow_right First floor of the house is a public area, second floor is living space.
Den ger en större yta för vinden att inverka på, speciellt i rörelse.
subdirectory_arrow_right It offers an increased surface area for the wind to act upon, especially if he was moving.
Det är inte tillräckligt stark att upplösa en hel planet, men det sopar rent på planetens yta, och allt i den omkringliggande rymden.
subdirectory_arrow_right It's not strong enough to disintegrate an entire planet, but it will wash away everything on a planet's surface, and anything in the surrounding space.
Jag ska kunna spegla mitt vackra ansikte i varenda yta.
subdirectory_arrow_right I want to see my... quite frankly... beautiful face reflected... in every surface.
Vi har renderat laserundersökningen av den Stora Pumpans yta.
subdirectory_arrow_right We're finished rendering the laser scan of the Great Pumpkin's surface.
Max en timma och du är borta från jordens yta.
subdirectory_arrow_right One hour, tops, you're off the face of the Earth.
Kom ihåg att du får mest blått älvstoft om du maximerar månstenens exponerade yta.
subdirectory_arrow_right Now, remember, you get the most blue pixie dust if you maximize the moonstone's exposed surface area.
Färskriven. Det finns mer yta för tungan.
subdirectory_arrow_right There's more surface area for the tongue.
Under ytan, och vilken vacker yta det är, döljer sig nåt annat.
subdirectory_arrow_right Beneath the surface... and it is quite a surface to behold... there is something else. There's a queen.
Man kan skrapa på ytan och hitta ännu mer yta.
subdirectory_arrow_right You can scratch the surface and there's just more surface.
Då han hade en begränsad yta lagrade Arthur West datan på så små utrymmen som möjligt.
subdirectory_arrow_right Now, faced with a canvas of finite length, Arthur West stored the data on the fewest spaces as possible.
Här uppe där jag landade är vattnet basiskt och luften innehåller för mycket ammoniak. Men nere på ytan det finns en yta skingras klorgasen.
subdirectory_arrow_right Now, up here where I landed, the water is alkali... and the air has too much ammonia to breathe for more than just a few minutes... but down at the surface, and there is a surface... the chlorine dissipates.
Om 65 miljarder solneutriner går igenom en kvadratcentimeter per sekund och med tanke på att bilens yta är 60000 kvadratcentimeter är det 3, 9 gånger 10 upphöjt till 15 solneutriner?
subdirectory_arrow_right If 65 billion solar neutrinos pass through a square centimeter every second given the surface area of this car is about 60, 000 square centimeters that means 3.9 times 10 to the 15th solar neutrinos?
Det borde täcka en yta på en dryg kvadratkilometer, beroende på vinden och på hur tätt människorna står.
subdirectory_arrow_right It should blanket an area of half a square mile, depending on the winds and how concentrated an area the people are packed into.
Jag skulle vilja täcka tre fjärdedelar av hennes yta.
subdirectory_arrow_right Then I won't say I'd like to cover three-quarters of her surface area.
De kan skapa en enorm mängd vridkraft speciellt när jag skårat axlarna för att ge mer yta att greppa.
subdirectory_arrow_right They can generate a massive amount of torque, especially once I scored the axles to make more surface area to grip.
Enligt mina beräkningar, så har om sex månader 96% av Jordens yta blivit obeboelig. Även för de som föddes i rymden. Så du kan inse att Ljusets stad är det enda som kan rädda er.
subdirectory_arrow_right By my calculations, in less than 6 months, 96% of the Earth's surface will be uninhabitable... even for those born in space, so, you see, the City of Light is the only thing that can save you.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar