Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ytlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

superficial

Ytlig tanke driver visdom bort.
subdirectory_arrow_right Superficial thought drives wisdom away.

shallow

Ytlig andning, snabb puls.
subdirectory_arrow_right Shallow breaths, rapid pulse.
lägg till

Exampel meningar till ytlig

Ytlig.
subdirectory_arrow_right Superficial.
Som du säger, det är sant, jag är ytlig och jag är aldrig intresserad av andra människor.
subdirectory_arrow_right As you say, it's true, I am superficial and I'm never interested in other people.
Han är för hal och ytlig.
subdirectory_arrow_right He's too slick, he's too superficial.
Och tovigt glidande märken på hall mattan förblir oförklarad, liksom ytlig ligatur märke runt Mr Leeds 'bröst, trodde också vara efter slakt.
subdirectory_arrow_right As does superficial ligature mark around Mr. Leed's chest, also believed to be post-mortem.
En ytlig Tack!
subdirectory_arrow_right A superficial Thank you!
En ytlig betraktare, skulle bara se en stor förvirring Och inte en önskan hos folket, att diskutera och debattera!
subdirectory_arrow_right A superficial observer would only see a grand confusion and not the desire of the people to discuss and to debate!
Polis utredningen var kort och ytlig. Så är det alltid här i Derry.
subdirectory_arrow_right Police involvement was cursory as is always the case here in Derry.
De har sett igenom mig. Jag har alltid haft en ytlig fasad mot alla.
subdirectory_arrow_right They saw through the superficial personality I had adopted.
Tror du hon är så ytlig? Varför inte?
subdirectory_arrow_right You think she'd be that superficial?
Om hon är så ytlig, så vill du inte ha henne.
subdirectory_arrow_right Come on. If she's that superficial, you don't want her.
Det verkar vara en ytlig skada.
subdirectory_arrow_right The damage appears to be superficial.
Det är inte jag som kallas för ytlig faiseur.
subdirectory_arrow_right It's not me who's called a superficial faiseur.
Kom ihåg att plastikkirurgi bara är en ytlig lösning.
subdirectory_arrow_right Remember, cosmetic surgery is only a superficial solution.'
Jag är inte ytlig.
subdirectory_arrow_right We're expected to be superficial.
Jag tror att du resonerar enligt en analogi och klassificerar saker enligt en ytlig observation i stället för empiriska bevis.
subdirectory_arrow_right I believe you are reasoning by analogy, classifying things according to superficial observation rather than empirical evidence.
Och du är en ytlig rymdkadett.
subdirectory_arrow_right And you are such a superficial space cadet.
Djupt inombords, är jag väldigt ytlig.
subdirectory_arrow_right Way down deep, I'm very superficial.
För att försäkra ass am en åtminstane ytlig kunskap am det vi ska bekämpa nämligen det ackulta, har jag bjudit ner fru Drusse hit.
subdirectory_arrow_right To ensure a superficial knowledge of the occult we are fighting, I have invited Mrs. Drusse to join us.
Om det här verkligen är Masseys äktenskapsförord och att efter en ytlig granskning vi stödjer det...
subdirectory_arrow_right Well, if this indeed is a Massey prenup, and a cursory examination tends to support that it is, then...
Du är så ytlig.
subdirectory_arrow_right You shallow, shallow man.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar