Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ytterligare på engelska

— översättning och exempelmeningar

further

Ytterligare åtal kan förväntas.
subdirectory_arrow_right Further indictments are anticipated.

additional

Ytterligare SWAT-enheter är på inkommande.
subdirectory_arrow_right Additional SWAT units are en route.

another

Ytterligare en utkik till masten!
subdirectory_arrow_right Another lookout aloft to the mizzentop!
lägg till

Exampel meningar till ytterligare

Jag lägger till en ytterligare belöning... på 1000 dollar, död eller levande.
subdirectory_arrow_right And I'm adding a further reward... of $1, 000, dead or alive.
Ja, om om vi kan klämma in 40000 fordon till på New Yorks gator och ytterligare 300000 personer på flygplatserna.
subdirectory_arrow_right Yes, sir, if we can squeeze an extra 40, 000 vehicles into the New York traffic another 300, 000 extra persons into the airports.
Andra nyheter, Det har varit ytterligare en observation av varelsen som folk nu kallar den legendariske Bigfoot
subdirectory_arrow_right Other news, there has been yet another sighting of the creature that some people are now calling the legendary Bigfoot.
Något annat sätt, och Förenta staterna skulle vara något mer Än ytterligare två-bitars militärdiktatur.
subdirectory_arrow_right Any other way, and the United States would be nothing more than another two-bit military dictatorship.
Två miljarder döda, och ytterligare två eller tre miljonerpå kolonierna.
subdirectory_arrow_right Over 2 billion dead, in addition to another 2 or 3 million on other colonies and outposts.
Och ytterligare styrkor ni ej ännu sett.
subdirectory_arrow_right And some additional forces you have not yet seen.
Ytterligare åtta händelser bevittnades idag... alla i olika länder... av ännu en annan grupp barn... vilka har utfört några fantastiska goda gärningar.
subdirectory_arrow_right Eight more incidents witnessed today... all in different countries... of yet another group of children... who've done some incredible good deeds.
Så att lägga till ytterligare ett citat...
subdirectory_arrow_right So adding one more quote...
Jag tillsatte ytterligare en styrka vid Dolphins Stadiumet,
subdirectory_arrow_right I added additional patrols at Dolphin Stadium,
Ytterligare en tjej?
subdirectory_arrow_right Yet another girl. Nadja... Yet another girl.
Men kom ihåg, det är en annan Ben Frank för varje ytterligare timme.
subdirectory_arrow_right But remember, it's another Ben Frank for each additional hour.
För att sedan upptäcka att du har köpt samma gamla film, men med ett par extra svordomar? och kanske ytterligare en tutte eller två.
subdirectory_arrow_right Only to find that you got the same old movie with a few extra curse words, and maybe an additional tit or two.
Fuji Lexicon verkar bli ytterligare en katastrof i Racer-familjens namn.
subdirectory_arrow_right ... the Fυji-Ηelexicon seems destined to become another mark of shame... added to the notorious Racer family legacy...
Lägg på tolv månader till för uppvaktning och ytterligare sex för avlande.
subdirectory_arrow_right Tack on another 12 months for courtship, an additional six months for attempting procreation...
Givetvis finns ytterligare problem som triggar våra fiender än mer då alla vi här i Wien, i vår psykoanalytiska cirkel, är judar.
subdirectory_arrow_right Of course, there's the added difficulty... More ammunition for our enemies... That all of us here in Vienna, in our psychoanalytical circle, are Jews.
Denna konvention instruerar Demokratiska Nationella kommittén... att det skall i samtalet för 1972 års konvention... följande tillägg till § en citat, är det den ytterligare förståelse...
subdirectory_arrow_right This convention instructs the Democratic National Committee... that it shall include in the call for the 1972 convention... the following addition to section one quote, it is the further understanding...
Dessutom har jag ytterligare en tavla på lut. Den köper han med säkerhet också.
subdirectory_arrow_right Furthermore, I have another fine painting in mind, a companion piece, which he is most certain to purchase in addition.
Jag är stolt över min medverkan i denna bransch, men vad jag tror gör den mer anmärkningsvärd, är hur vi kan ta allt vi lärt oss och ta det ytterligare ett steg framåt.
subdirectory_arrow_right And I'm proud of my participation in this industry, but I think that what is really more remarkable is how we can take all the things we've learned and push it yet one step further.
Ytterligare 2500 sidor för andra vittnen gavs till försvaret en vecka innan rättegången.
subdirectory_arrow_right Another 2, 500 pages for other witnesses was dumped on the defense a week before trial.
Ytterligare...
subdirectory_arrow_right Every month
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar