Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ytterst på engelska

— översättning och exempelmeningar

extremely

Oerhört rik, mycket gift, ytterst mutbar och en villig hedning.
subdirectory_arrow_right Extremely rich, very married, eminently corruptible and a willing infidel.
lägg till

Exampel meningar till ytterst

Oavsiktligt har ni tyvärr försatt henne i en ytterst farlig situation.
subdirectory_arrow_right Oh, no! I know you didn't mean it but I'm afraid you have put her in an extremely dangerous situation.
Erfaren och ytterst kompetent.
subdirectory_arrow_right He's experienced and extremely capable. Don't blush, Roy.
Jag har aldrig helt kunnat frigöra mig från misstraken att det finns ytterst märkliga inslag i expeditionen.
subdirectory_arrow_right I know I've never completely freed myself of the suspicion that there are some extremely odd things about this mission.
Jag påminner er igen om att klippan är ytterst farlig. Gör inga dumma utflyker på egen hand. Det gäller hela klippan.
subdirectory_arrow_right Once again let me remind you that the rock itself is extremely dangerous and you are therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration, even on the lower slopes.
Ytterst irriterande, du är äldre.
subdirectory_arrow_right I find that extremely irritating. You're much older than I am.
Dessutom är situationen ytterst graverande.
subdirectory_arrow_right Moreover, the situation is extremely damning.
Att hantera information av det där slaget är ytterst farligt.
subdirectory_arrow_right Gentlemen, dealing in information like that is extremely dangerous.
Oerhört rik, mycket gift, ytterst mutbar och en villig hedning.
subdirectory_arrow_right Extremely rich, very married, eminently corruptible and a willing infidel.
Tillgången på fotbeklädnad är tyvärr ytterst begränsad.
subdirectory_arrow_right Well, provisionally speaking... we're extremely limited as to footwear.
Dina bidrag till museumet under åren har varit ytterst generösa.
subdirectory_arrow_right Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.
På en presskonferens betecknades de mordmisstänkta som ytterst farliga.
subdirectory_arrow_right At a press conference held by the police, the suspects were described as extremely dangerous.
Han är vulgär och ytterst ohövlig.
subdirectory_arrow_right He's common, ignorant and extremely ill-mannered.
Bada är beväpnade och ytterst farliga.
subdirectory_arrow_right Both subjects armed and extremely dangerous.
Ytterst våldsam.
subdirectory_arrow_right Extremely violent.
Ytterst intressant.
subdirectory_arrow_right I found it extremely interesting.
... och en ytterst generös mecenat, general Newton.
subdirectory_arrow_right ... and an extremely generous patron of the arts, General Newton?
Rymlingen betecknas som ytterst farlig.
subdirectory_arrow_right This escaped convict is considered extremely dangerous.
Han är beväpnad och ytterst farlig.
subdirectory_arrow_right He is to be considered armed and extremely dangerous.
Ni och ert team stal utrustning från en ytterst avancerad främmande kultur.
subdirectory_arrow_right You and your team stole an alien device from an extremely advanced alien culture.
Dina föräldrar hade ytterst god ekonomi. Med din mammas del av arvet och din pappas livförsäkring har du och Rhett mer än nog för resten av era liv.
subdirectory_arrow_right Your parents were extremely thrifty and with your mom's share, your dad's life insurance there's enough for you and Rhett for the rest of your lives.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar