Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

yttersta på engelska

— översättning och exempelmeningar

farthest

Från rikets yttersta ände.
subdirectory_arrow_right That's the farthest corner of the empire, my lord.

outermost

Han kom ner från himmelens yttersta del.
subdirectory_arrow_right He descendeth from the outermost part of heaven.

utmost

Jag har gjort mitt yttersta.
subdirectory_arrow_right I have done my utmost.
lägg till

Exampel meningar till yttersta

Från rikets yttersta ände.
subdirectory_arrow_right That's the farthest corner of the empire, my lord.
Sätt Uria främst där striden är hetast... på det att han får tjäna sin kung till det yttersta.
subdirectory_arrow_right Set Uriah in the forefront of the hottest battle that he may serve his king to the utmost of his ability.
Det enda som gäller är att man ska ha gjort sitt allra yttersta.
subdirectory_arrow_right For all that matters about man is that he shall have tried his utmost best.
Han kom ner från himmelens yttersta del.
subdirectory_arrow_right He descendeth from the outermost part of heaven.
Naturligtvis förstår ni att min vistelse här måste vara av yttersta sekretess.
subdirectory_arrow_right Of course, you understand that my visit here must be of the utmost secrecy.
Jag har gjort mitt yttersta.
subdirectory_arrow_right I have done my utmost.
Mitt arbete för regeringen kräver yttersta diskretion.
subdirectory_arrow_right But the sensitive nature of my work for the government demands utmost secrecy.
De använder en studios tekniska resurser till det yttersta.
subdirectory_arrow_right They utilize the technical facilities of a studio to the utmost.
Ynglingen använde inget döljande... men sa till honom att, i tre dagar... han hade varit förgäves försöker med sina yttersta ansträngningar... att hitta ett exordium för ett ämne som han var tvungen att skriva.
subdirectory_arrow_right The youth used no concealment... but told him that, for three days... he had been vainly endeavoring with his utmost efforts... to find an exordium for a subject on which he had to write.
Vi spelade ett spel som vi inte kunde vinna till det yttersta.
subdirectory_arrow_right We played a game we couldn't win... to the utmost.
Det är av yttersta vikt att vi icke låter oss förledas.
subdirectory_arrow_right It is of the utmost importance that we are not led astray.
Jag lovar att göra mitt yttersta.
subdirectory_arrow_right I promise to do my utmost.
Jag är rörd av de uttryck för förståelse och vänskap som jag hört. Jag lovar att göra mitt yttersta för att ändra mitt lands inställning till den nation som en gång var vår fiende men som nu är, dristar jag mig att säga, vår vän.
subdirectory_arrow_right Impressed, or I may say touched by the words of goodwill and friendship I have heard I promise you that I shall do my utmost to change my country's policy towards that nation which was once our foe but is now, I may venture to say our friend.
Alastria är yttersta gränsen.
subdirectory_arrow_right Alastria is at the outermost limits of its range.
Diskretion och förtroende är av yttersta vikt.
subdirectory_arrow_right Discretion and confidentiality are of the utmost importance.
Jag hyser inget tvivel om att åklagare Holabird drottning Isabella av Spanien och hennes minister Calderon alla har handlat med den yttersta tilltro till sina arguments giltighet.
subdirectory_arrow_right There is no doubt in my mind that District Attorney Holabird, Her Catholic Majesty, Isabella of Spain, and her trusted minister, Señor Calderon, have all proceeded with the utmost faith in the soundness of their case.
Ön Hegg är vindpinad och halvt dränkt av den yttersta droppen på den yttersta vågen i Yttre Hebriderna.
subdirectory_arrow_right The island of Hegg lies half-drowned and wind-battered, the furthermost drop of the outermost spray of the curling wave of the Outer Hebrides.
Ön Hegg är den yttersta droppen på den yttersta vågen i Yttre Hebriderna.
subdirectory_arrow_right The Hegg is the furthermost drop of the outermost spray of the curling wave of the Outer Hebrides.
Det yttersta lagret är enkel sashimi.
subdirectory_arrow_right The outermost portions contain your standard plain jane sashimi.
Så han hjälper de yttersta då?
subdirectory_arrow_right As he helps the outermost then?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar