Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

yttrande på engelska

— översättning och exempelmeningar

statement

Var snäll och läs åklagarens sista yttrande.
subdirectory_arrow_right Please read the prosecution's last statement.

utterance

Ett till yttrande, Gutterie och jag dömer dig
subdirectory_arrow_right I swear to you, one more utterance,
lägg till

Exampel meningar till yttrande

Er belöning... en check på 25000 dollar... och ett yttrande från Navarro... om era aktiviteter i landet.
subdirectory_arrow_right Your discovery reward... a draft for $25, 000... and a statement of Senor Navarro... of your doings together on behalf of Mexico.
Som du ser har jag... bifogat ett undertecknat yttrande till dina order... där det står att jag helt och hållet ansvarar... för alla beslut.
subdirectory_arrow_right I have, as you can see... appended to your orders a statement over my signature... to the effect that I assume total and complete responsibility... for all such actions.
Sheriff Bryan... kan du upprepa ditt yttrande under ed?
subdirectory_arrow_right Now, Sheriff Bryan... would you mind repeating under oath the statement you just made?
Var snäll och läs åklagarens sista yttrande.
subdirectory_arrow_right Please read the prosecution's last statement.
Vi behöver också ett yttrande från dig.
subdirectory_arrow_right All right. We'll also need to get a statement from you...
Och huvudskakning och yttrande av gåtolika fraser som Åh ja, det vet vi nog eller Om vi tordes bara eller med sådan tvetydighet i orden förråda att ni vet.
subdirectory_arrow_right That you at times seeing me never shall with arms encumbered thus or with this headshake, or by pronouncing some doubtful phrase as We know, or We could an' if we would or If we list to speak, or There be, if they might or such ambiguous giving out, to note that you know aught of me.
Mitt yttrande var inte menat att vara skämtsamt.
subdirectory_arrow_right I did not intend for my statement to be humorous.
Jag antar att ni har en plan som stöder detta djärva men kryptiska yttrande?
subdirectory_arrow_right I assume you have a plan to back up that rather bold yet cryptic statement?
Vår grabb gav oss ett yttrande, två vittnen och identifiering av skytten.
subdirectory_arrow_right Our boy gave us a statement, two witnesses and an ID of your shooter.
Jag vet att du vill komma här ifrÄ‚Ä n, men vi v䂤ntar pÄ‚Ä blodanalysen. Jag jag behöver ditt yttrande.
subdirectory_arrow_right Look I know you want to get out of here, but we're waiting on the blood results, and I need your statement.
En lokal enhet kommer snart för att få ditt fulla yttrande.
subdirectory_arrow_right A local unit will be coming shortly to get your full statement.
Juryn måste förbise vittnets yttrande, i vilket han förklarade var han senast stött på den åtalade.
subdirectory_arrow_right Jurors will disregard that comment from the witness in which he explained where he had last encountered the defendant.
Vill du revidera ditt yttrande, Camden?
subdirectory_arrow_right You want to revise your statement, Mr. Camden?
Självmord är inte bara en synd, det är ett yttrande, och jag förstår det inte.
subdirectory_arrow_right Suicide is not just a sin it's a statement, and I don't see one here.
Yttrande från mr Ernie Yost... hedersmedaljsmottagare... till NCIS specialagent L. Jethro Gibbs.
subdirectory_arrow_right Statement of Mr. Ernie Yost, Medal of Honor recipient, to NCIS Special Agent L. Jethro Gibbs.
Det svarar inte mot mitt tidigare yttrande, unge man.
subdirectory_arrow_right That ain't responsive to my previous fucking statement, young man.
... förmodligen ringer vi, och, du kan komma till stationen för ett yttrande.
subdirectory_arrow_right ... guess we'll be giving you a call, and, uh, you can come down to the station to make a statement.
Nåväl, gör åtminstone ett yttrande, och rentvå ditt namn.
subdirectory_arrow_right Well, at least make a statement, and clear your name.
Inte det mest yttrande hot jag hört.
subdirectory_arrow_right Not the most threatening statement I've ever heard.
Får jag göra ett yttrande?
subdirectory_arrow_right Yeah, i'll bet. do you mind if i make an observation?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar