Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

yttre på engelska

— översättning och exempelmeningar

exterior

Yttre höljet har inga skador.
subdirectory_arrow_right There is no damage to the exterior shell.

outer

Yttre Partimedlem 5739, Brady, Minitrue, arkivsektionen.
subdirectory_arrow_right Outer Party Member 5739, Brady, Minitrue, Records Section.

external

Yttre skador brukar var ytliga.
subdirectory_arrow_right External damage, mostly superficial.
lägg till

Exampel meningar till yttre

Om man ska döma efter storlek och utseende, kom den från yttre rymden.
subdirectory_arrow_right I tell you, from its size and its appearance, this thing came from outer space.
Kosackernas plikt är att försvara tappert sitt fosterland mot såväl den yttre, som... den inre fienden.
subdirectory_arrow_right The Cossacks' duty is to defend their country as valiantly from the encroachments of the external and... and the onslaught of the external enemy.
Trots sitt yttre, så hemskt att kvinnor och nervösa flyr i skräck och trots att han inte kan försörja sig på ett normalt sätt är han osedvanligt intelligent.
subdirectory_arrow_right Terrible though his appearance is, so terrible, that nervous persons fly in horror from the sight of him, and that he is debarred from earning his livelihood in any way. Yet he is superior in intelligence.
Hans yttre är så hemskt att kvinnor och nervösa flyr när de ser honom.
subdirectory_arrow_right His appearance is so terrible, that women and nervous persons fly in terror at the sight of him.
Jag är grym och grön grym grön jävel från yttre rymden jäkligt grym och grön grym grön jävel från yttre rymden otroligt grym och grön
subdirectory_arrow_right I'm mean and green Mean green mother from outer space I'm mean and green
ÄIskarens yttre... börjar förvandlas.
subdirectory_arrow_right The lover's outward appearance begins to change.
De har inget matsmältnings system, men ett poröst yttre.
subdirectory_arrow_right Their internal anatomy's also very unusual. They don't appear to have a digestive system of any kind, but they have an extremely porous outer covering.
Maximum är den yttre ytan av illum... mellan yttre och inre gluteal linjerna...
subdirectory_arrow_right The maximus is the external surface of the ilium... between anterior and interior gluteal lines...
Ja, yttre rymden, det som officiellt kallas för det.
subdirectory_arrow_right Yes, outer space, what is officially outer space.
Yttre rymden i förhållande till Jorden,
subdirectory_arrow_right Ls outer space outer as in from earth,
Så, då vet ni det. Om man kunde köra rakt upp, så skulle det ta en dryg timme om man körde i cirka 100 kilometer i timmen, yttre rymden definieras som allt utanför en planets atmosfär, detta enligt Féderation Aéronautique Internationale, vilket då är cirka 100 kilometer över havet.
subdirectory_arrow_right So there you are. lf you could drive straight upwards and it would take under an hour if you were going at about 60-odd miles an hour outer space is defined as anywhere outside a planet's atmosphere according to the Féderation Aéronautique Internationale,
Det är för att städa i yttre rymden, denna har man där på kvällen.
subdirectory_arrow_right That's for clean-ups in outer space. This one's... outer space evening wear.
Jag menade att det är den inom dig som avgör. Inte det yttre skalet.
subdirectory_arrow_right What I meant is that it is the character inside that determines a person, not the outer shell.
Verkar vara någon form av yttre säck eller böld som sitter ihop med magen.
subdirectory_arrow_right It looks like there's some kind of extraneous sac or abscess attached to the stomach wall itself. Can I have a scalpel, please?
De skadade ledningarna i yttre stadsdelarna är tyvärr utanför skölden.
subdirectory_arrow_right The damaged conduits are on the outer edge of the city, which, sadly, is outside of the protection of the shield.
Människor ser till det yttre, men Gud ser till hjärtat.
subdirectory_arrow_right Man looks on the outward appearance. God looks on the heart.
Normalpersonen känner ingen effekt utom i den yttre synoptiken. Till exempel?
subdirectory_arrow_right The average person wouldn't feel any effect, except perhaps in the peripheral synaptic mechanisms.
Till det yttre har ni åldrats tio år på ett år.
subdirectory_arrow_right By outward appearance you're 10 years older than you were a year ago.
Tänd de yttre lyktorna, Rosa!
subdirectory_arrow_right Rosa, turn off the exterior lights. Turn off the exterior lights!
När väggen väl skapats, syr vi ihop yttre sneda bukmuskelns aponeuros och återskapar därigenom kanalen och den yttre mynningen.
subdirectory_arrow_right Once the wall is created, we suture the external oblique aponeurosis, thus recreating the canal and the external inguinal ring.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar