Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

��ligga på spanska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till ��ligga

Ditt fokus bör ligga på vårt arbete.
Tus necesidades deben enfocarse para hacer nuestro trabajo.
Om vi ​​ska överleva, måste vår by ligga lågt. Och inte väcka uppmärksamhet.
Si queremos seguir con vida, nuestro pueblo tiene que pasar desapercibido y no llamar la atención.
Vart i din bok står det om att ligga med en bebis?
! Cuando en ese libro tuyo dice alguna cosa acerca de dormir con un bebé?!
Det verkar ligga i familjen att inte säga så mycket.
Parece ser un rasgo familiar esto de no decir mucho...
Fast du var ju inte en mac, du jobbade på marknaden, för att kunna betala för att ligga med din egen flicka, som du hade kunnat ligga med gratis, men du var för trött av att tjäna pengar att ge till lord X för att ge till Irma för att ge till dig.
Pero no eras un chulo, trabajabas en el mercado, para poder pagar por hacer el amor a tu propia chica, podrías haberlo hecho gratis, pero estabas demasiado cansado por trabajar para pagar a lord X, que pagaba a Irma, y ella a ti.
Han som gick omkring och sa jag ligga, du ligga till flickorna.
Tu amigo que va por ahí diciendo: Yo me tiro, tú te tiras a las chicas.
Varför skulle kartan ligga på vinden när den kunde ligga säkert i ett bankfack, va?
¿Por qué iba a estar aquí... cuandopodríaestar en una caja fuerte?
En man blir alltså kvinna men inte för att ligga med män utan för att ligga med kvinnor.
Un hombre se hace mujer, ¿no? Pero no lo hace para acostarse con un hombre siendo mujer. Lo hace para acostarse con una mujer siendo mujer.
En ton behöver inte ligga så länge den är utsatt och är inte alltid utsatt så länge som den bör ligga.
La nota no tiene que ser tan larga como está escrita Y no tiene que ser marcada como sostenida.
Jag vill inte ligga livrädd i sängen varje natt... Jag vill inte ligga livrädd i sängen varje natt... och väckas av fasor varje morgon
No quiero acostarme aterrorizada cada noche, para despertarme muerta de miedo por la mañana.
Lnte om vi vill ligga först och vi måste ligga först.
No si queremos permanecer al frente y necesitamos estar al frente.
Menar du att du inte skulle vilja ligga med någon annan? Jag gillar att ligga med dig.
No pienso hacerlo ¿Dices que no quieres acostarte con otra?
Randy ville fråga henne, men varje gång han tänkte på att ligga hos Catalina, började han tänka på att ligga med Catalina.
Randy quería preguntarle, pero cada vez que él pensaba sobre dormir donde Catalina, el comenzaba a pensar en con dormir con Catalina.
De tre nyckelfraserna för framgång är: Att ligga på rätt plats... Ligga på rätt plats... och att ligga på rätt plats.
Las tres claves del éxito son... el emplazamiento... el emplazamiento... el emplazamiento.
Vi bör nog ligga lite lågt. Ligga lågt!
Oiga, Squires, bajemos el tono.
Jag kan ligga ner, och du borde ligga på mig.
Yo debería acostarme, y tú deberías acostarte encima de mí.
Jag försäkrar henne att det är bra att vilja ligga med mig men bara om hon samtidigt medger för sig själv att hon vill ligga med många.
Le aseguro que es normal querer acostarse conmigo, pero solo, si al mismo tiempo, reconoce que quiere acostarse con muchas otras personas.
Om alla andra åttor som jag vill ligga med ser att jag kan få en åtta, får jag snart ligga med en åtta.
Y si todos los demás ochos con los que quiero tener sexo ven que soy capaz de ochos tendré sexo con un ocho muy pronto.
Dessa hörlurar får inte ligga bredvid masken och strykjärnet får inte ligga ned.
Bien, estos auriculares no pueden estar al lado de este tipo de máscara y esta plancha no debe estar en posición plana.
Ändå var det fullständigt bisarrt att ligga där. Särskilt att vilja ligga där.
Y sin embargo, era profundamente bizarro estar ahí, y sobre todo el querer estar ahí.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela