Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på
Ordbok Syn Bet Gra Exe

bygga på spanska

— översättning och exempelmeningar

construir

Bygga ett godhetens hus.
Construir un lugar de bondad.

edificar

De ska bygga hus på marken.
Han vendido el terreno y quieren edificar.
lägg till

Exampel meningar till bygga

Du skall kallas Peter, rock på vilket jag kommer att bygga.
Te llamarás Pedro, la roca... sobre la que edificaré.
Istället för att bygga en dator skulle jag kunna bygga en kvinna... av mig själv.
En vez de construir una computadora podría construir una mujer... de mí.
Han ägnade sig åt att bygga en bläckfiskvärld med väggar av glas försökte uppfylla varje bläckfisks behov och undanröja alla faror.
Durante los días que siguieron se dedicó a edificar un mundo para pulpos dentro de paredes de cristal tratando de anticipar las necesidades de los pulpos y eliminando peligros.
Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid.
'Tiempo de destruir y tiempo de edificar.
De ska bygga hus på marken.
Han vendido el terreno y quieren edificar.
Han skulle bygga ett köpcentrum i Guyana.
Iba a edificar un centro comercial en Guyana.
Jag vill bygga nåt med dig.
Quiero edificar algo contigo, George.
När hon fick slut på konventionella saker att bygga, anställde hon entreprenörer och arkitekter att bygga
Cuando se acabaron las cosas convencionales que construir, ella contrató a arquitectos y contratistas para construir
Det här är vår chans att bygga på det vi vunnit och skapa en ny värld tillsammans.
Podemos edificar en la paz ganada y crear un nuevo mundo.
Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min kyrka, och helvetets portar skall inte få makt över den
También yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré... mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Hur kan en civilisation som byggt upp det här... ödeläggas för att bygga upp... det här?
¿Cómo se explica que una civilización capaz de construir esto sea arrasada para construir esto?
Istället för att bygga större vapen, valde de att bygga mindre, mikroskopiska maskiner som var programmerade att förstöra inifrån.
En vez de construir armas más grandes y poderosas decidieron construir máquinas pequeñas y microscópicas diseñadas para infiltrarse y destruirlos desde adentro.
Bygga. Riva.
Una es construir, y otra es destruir para poder construir.
Vill ni bygga i det området?
¿Queréis edificar en esa zona?
Vi har avtal med nationer att bygga Concordia på ställen som är övergivna.
Hemos hecho acuerdos con las naciones de todo el mundo para edificar Concordia en tierra que se encuentra actualmente abandonada o en mal estado.
Men det är hennes favoritdrink, så jag måste bygga upp en immunitet.
Es su favorito, sin embargo. Tengo que edificar mi inmunidad.
Ray. Och vår underbara fakultet utgör grunden för vår framgång som inspirerar studenter att bygga sina egna liv... SCENKONST TERMIN UTOMLANDS
Y nuestra maravillosa facultad es la piedra angular de nuestro éxito, inspirando a nuestros estudiantes a edificar sus propias vidas...
Domstolen slog fast: genom dekret nr 1295 av Pribrezhny Stads Administration att marken skall expropieras för att bygga ett informations centrum.
La Corte determina: por Decreto N °1295 del Gobierno de la Ciudad de Pribrezhny, la parcela será incautada para edificar un centro de comunicaciones para la ciudad.
Du är Petrus... och på den klippan... ska jag bygga min kyrka.
Tú eres Pedro... y sobre esta roca... edificaré mi iglesia.
Han vill bygga krogar och ett hotell.
Está haciendo ofertas, hablando de edificar...
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar