Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

flöde på spanska

— översättning och exempelmeningar

flujo

Jag vill se en demonstration av molekylärt flöde.
subdirectory_arrow_right Quiero ver una demostración del flujo molecular.

curso

En naturlig flöde av saker.
subdirectory_arrow_right Deja que las cosas sigan su curso.
lägg till

Exampel meningar till flöde

Den svävar med hjälp av strålar Nån form av magnetiskt flöde
subdirectory_arrow_right Se está manteniedo flotando por medio de rayos. Probablemente una forma de flujo magnético.
Trots vår mekaniska storslagenhet, skulle vi, om det inte vore för detta flöde av motoriska impulser, kollapsa som en bukett broccoli.
subdirectory_arrow_right A pesar de nuestra grandeza mecánica, si no fuera por este flujo continuo de impulsos motores, nos derrumbaríamos como un castillo de naipes.
Kan du kontrollera molekylärt flöde?
subdirectory_arrow_right Energizando la materia. ¿Estás diciendo que puedes controlar el flujo molecular?
Jag vill se en demonstration av molekylärt flöde.
subdirectory_arrow_right Quiero ver una demostración del flujo molecular.
Ja. Flöde och temperaturer är bra.
subdirectory_arrow_right Flujo y temperatura normales.
Hög pumpgrad, lågt flöde, och ett ökande tryck i det inre tunnelvalvet.
subdirectory_arrow_right Mucho bombeo, poco flujo Y la presión sube en el interior.
Elektromagnetiskt flöde...
subdirectory_arrow_right Electromagnética de flujo.
Runt all elutrustning finns ett flöde, som elektromagnetiska kraftfält.
subdirectory_arrow_right Alrededor de cada operación dispositivo eléctrico, hay un flujo. Como un campo de fuerza electromagnética.
En bristning kanske skickar ut vågor av tidskraft som stör tidens vanliga flöde.
subdirectory_arrow_right La ruptura podría despedir ondas de energía temporal que afectan al desarrollo del flujo del tiempo.
Musik och flöde.
subdirectory_arrow_right Rueda. Con la música, el flujo.
Håll konstant flöde så ser vi vad som händer.
subdirectory_arrow_right Mantenga el flujo así y veamos qué pasa.
Samtidigt med ett ständigt flöde av konventionella vapen hjälpte Franrike att bygga Israels första atomreaktor.
subdirectory_arrow_right Además del continuo flujo de armas convencionales, los franceses ayudaron a construir el reactor nuclear secreto de Israel.
Inte med ett stabilt flöde mellan positronledarna.
subdirectory_arrow_right No si generas un flujo estable entre los conductores de positrones.
En övervakar temperatur och flöde medan den andra häller saltsyran i separeringstratten.
subdirectory_arrow_right Uno revisará la temperatura y el flujo y el otro verterá el ácido clorhídrico en el embudo separador.
Det går ett flöde genom kroppen precis som med Livsströmmen...
subdirectory_arrow_right Hay un flujo a través del cuerpo Lifestream...
De avlidnas andar som bad Geostigman... guidar världarnas flöde.
subdirectory_arrow_right Los espiritus que cargaban a Geostigma... guía el flujo de los mundos.
Du attackerade hans teori om polarisations flöde.
subdirectory_arrow_right Tú criticaste su teoría sobre flujo de polarización.
Det är migrän. Ökat flöde i hjärnan.
subdirectory_arrow_right Velocidad de flujo incrementada en sus arterias cerebrales.
Laminärt flöde.
subdirectory_arrow_right Flujo laminar.
Men med ventilen stängd kommer inget flöde.
subdirectory_arrow_right Pero con la válvula cerrada no hubo ningún flujo.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar